Language: NOR | ENG

Kurs og veiledning

Biblioteket tilbyr også høsten 2021 en digital åpen kursrekke for alle studenter. 

Formålet med kursrekken er å kunne fortsette å tilby våre kurs, men på en måte som tar høyde for smittevern.

Har du behov for individuell veiledning i litteratursøk kan du bestille tid hos en av våre bibliotekarer.

 • Oversikt over kurs for ansatte høsten 2021 kommer.

For emneansvarlige: bestill et kurs

Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i blant annet kilder og kildebruk, litteratursøk og referanseteknikk. Kursinnholdet tilpasses studieprogram.

Kurs i litteratursøk.

Kursene vil kunne tilpasses til studiet og ønsker fra faglærer: 

 • Ofte vil det bli gitt en innføring det første året. Her vises hvordan man søker i bibliotekets søkemotor (Oria) og Google Scholar.

I videre søkekurs går man mer inn i faglige databaser og dypdukker ned i vitenskapelige publikasjoner. 

Bestilling av bibliotekkurs (for undervisere)

Kurs i kilder og kildebruk

Høgskolebiblioteket holder kurset "Kilder og kildebruk". Det består av delkursene; Kilder og kildekritikk, Referanseteknikk og Plagiatproblematikk.

Canvas
I ditt fakultetsrom i Canvas finner du

 • tre videoer av bibliotekets kurs i "Kilder og kildebruk": Kilder og kildekritikk, Referanseteknikk og Plagiatproblematikk.
 • Quiz i informasjonskompetanse

Planlagte kursdatoer høsten 2021:

 • 7. september, Kl. 12.00-14.00
 • 16. september, Kl. 15.00-17.00
 • 21. september, Kl. 12.00-14.00
 • 30. september, Kl. 12.00-14.00
 • 7. oktober, Kl. 15.00-17.00
 • 19. oktober, Kl. 15.00-17.00
 • 28. oktober, Kl. 12.00-14.00

Se bibliotekets kalender for påmelding.

Kildeoppsummering - kurs i referansebruk

I perioder med oppgaveskriving settes det opp kurs i Kildeoppsummering.

Kurset er ment som en liten oppfriskning av kildebruk og referanseteknikk. Vi regner med at de fleste kan litt fra før, men det er også mulig å delta hvis du ikke har vært på kurs før.

Vi setter av tid til spørsmål og diskusjon.

Planlagte kursdatoer høsten 2021:

 • 16. november, Kl. 12.00-13.00
 • 25. november, Kl. 15.00-16.00
 • 30. november, Kl. 12.00-13.00

Se bibliotekets kalender for mer informasjon og påmelding.

Zotero kurs

Zotero er et gratis program for lagring, organisering og bruk av referanser til akademiske tekster. 

Hvert semester holder høgskolebiblioteket introduksjonskurs i Zotero via Zoom.

Planlagte kursdatoer høsten 2021:

 • 15. september,  Kl. 14.00-15.00
 • 30. september, Kl. 10.00-11.00
 • 13. oktober, Kl. 14.00-15.00
 • 28. oktober, Kl. 10.00-11.00
 • 10. november, Kl. 14.00-15.00
 • 25. november,  Kl. 10.00-11.00

Se bibliotekets kalender for mer informasjon og påmelding.

Kurs i akademisk skriving

Hvert semester holder høgskolebiblioteket basiskurs i akademisk skriving for alle interesserte.

Skal du i gang med skriving, er usikker på hvordan du skal tolke oppgaver, ikke helt vet hvordan du skal argumentere godt nok, eller rett og slett bare vil ha noen gode skrivetips?

Kurset går ikke inn på referanseteknikk eller bruk av referansestiler.

Planlagte kursdatoer høsten 2021:

 • 21. oktober, Kl. 15.00-17.00
 • 26. oktober, Kl. 15.00-17.00
 • 4. november, Kl. 15.00-17.00

Se bibliotekets kalender for mer informasjon og påmelding.

Cristin registrering (for ansatte)

Biblioteket tilbyr opplæring til faglig ansatte i registrering av egne publikasjoner i Cristin.

Se kalenderen på Innafor for påmelding og mer informasjon.

Veiledning fra biblioteket

Bestill en bibliotekar

Studenter og ansatte ved HINN kan avtale tid med en bibliotekar som setter av tid til å gi veiledning i informasjonssøk.

Avtal veiledning med en bibliotekar

Bestill systematiske litteratursøk (for ansatte)

Bibliotekarer fra høgskolebiblioteket gjennomfører systematiske litteratursøk for ditt forskningsprosjekt.

Arbeidet med å utføre omfattende litteratursøk i forskningsprosjekter er tidkrevende og forutsetter kompetanse i søketeknikk og kjennskap til ulike databaser og informasjonskilder. Høgskolebiblioteket tilbyr systematiske søk/søkeveiledning til ansatte. Som del av arbeidet med prosjektsøknader, rapporter eller artikkelskriving kan det hende du trenger et systematisk søk for kartlegging av kunnskapsstatus.

Bestill litteratursøk

Skrivehjelpen

Er du usikker på noe i forbindelse med oppgaveskriving? Vet du ikke helt hvor du skal starte?

Da kan du få hjelp av flinke og erfarne medstudenter! Vi hjelper deg med ulike aspekter ved oppgaveskriving, som for eksempel struktur, rød tråd, hvordan drøfte/diskutere, henvisninger/referanseteknikk eller andre spørsmål du har.

Tidspunkt for høsten 2021 er ennå ikke bestemt.

Videoveiledninger

Biblioteket har laget veiledninger om Oria, søking, referanseteknikk, Zotero med mer. 
Oversikt over våre veiledninger.