Google Scholar

Få tilgang til fulltekstartiklene til HINN ved søk i Google Scholar.

Hvordan vises "Fulltekst@INN"?

  • Lenken "Fulltekst@INN" vises automatisk når du sitter på campus og når du har brukt lenken Google Scholar fra bibliotekets databaseside. Den lenken er satt opp til å gå via vår proxyserver.

eller

  • Legg til følgende innstillinger i Scholar:
    • Klikk på "Innstillinger" i høyre hjørne
    • Velg "Linker i biblioteket". Skriv inn "Høgskolen i Innlandet" og søk
    • Klikk på Lagre