Sosial

Bruk fagsidene for å finne relevant litteratur innen ditt fag.

Databaser: Nordiske

[ Internasjonale] [ Generelle] [ Avisartikler]

 • Norart
  Referanser til norske artikler. 
 • SweMed+
  Referanser til nordiske artikler innen medisin og helsefag. Mye i fulltekst. Du kan søke med Mesh-termer.
 • VAR Healthcare (tidligere PPS)
  Database for dokumentasjon og kvalitetssikring av sykepleieprosedyrer. Inneholder ca. 300 grunnleggende prosedyrer. Over 1000 illustrasjoner.
 • Norgeshelsa
  Statistikk over helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen.

 

Databaser - internasjonale

 • PsycINFO
  Referanser til psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis samt relevant materiale fra medisin og psykiatri. Referanser til artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger.
 • Medline
  Den største medisinske databasen.
 • Cochrane Library
  Den beste kilden for å finne systematiske oversikter og svar på spørsmål om effekt av helsetiltak. Systematiske oversiktsartikler og randomiserte kontrollerte studier.

 

Databaser - generelle

 • Scopus
  stor database med siteringer og abstrakt av fagfellevurdert litteratur innenfor fagfeltene naturvitenskap, teknologi, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora. 
 • Web of Science
  Internasjonal siteringsdatabase innen mange fagområder.
 • ScienceDirect

Databaser - aviser

 • Atekst
  Norske avisartikler i fulltekst. 
Sist endret: .