Turisme

 

Reisehåndbøker

  • Akademika - gratis reisehåndbøker fra BookBoone. For tilgang må du opprett brukerkonto hos Akademia.

Finn internasjonale tidsskriftartikler

  • Academic Search Complete - fulltekstartikler fra et stort utvalg tidsskrift innen de fleste fagområder.
  • Business Source Complete - fulltekstartikler innen økonomi, ledelse, bedriftsinformasjon, markedsføring og offentlig administrasjon.
  • Hospitality & Tourism Index - referanser til artikler fra ca. 500 tidsskrift innenfor emneområdet hospitality and tourism.
  • ISI Web of Science - referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.

Statistikk

  • EUROSTAT - europeisk statistikk innenfor turisme
  • Reiseliv (SSB) - temaside fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) med sist tilgjengelige statistikk.
  • Statistikknett@Reiseliv - gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Sist endret: .