Psykol

Nordiske artikler

  • Norart - inneholder referanser til norske artikler. Noe i fulltekst.
  • SveMed+ - referanser til skandinaviske artikler innen medisin og helsefag. Flere norske tidsskrift. Lenker til artikler som finnes gratis. Du kan søke med Mesh-termer.

Internasjonale tidsskriftartikler

  • PsycARTICLES - fulltekstartikler fra American Psychological Association (APA).
  • PsycINFO - referanser til psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis samt relevant materiale fra medisin og psykiatri. Inneholder referanser til artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger.inneholder referanser til artikler, bøker, avhandlinger, konferanserapporter m.m. innen pedagogikk og undervisning.
  • Science Direct - fulltekstartikler fra Elsevier-tidsskrifter innenfor samfunnsvitenskapen inkl. psykologi, ledelse og pedagogikk.

Flere databaser

Sist endret: .