Pedagogikk

 

Finn norske tidsskriftartikler

  • Norart - inneholder referanser til norske artikler. Noe i fulltekst.

Finn internasjonale tidsskriftartikler

  • ERIC - inneholder referanser til artikler, bøker, avhandlinger, konferanserapporter m.m. innen pedagogikk og undervisning.
  • PsycINFO - inneholder referanser til artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger innen psykologi. Dekker psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis samt relevant materiale fra medisin og psykiatri. 
  • Science Direct - fulltekstartikler fra Elsevier-tidsskrifter innenfor samfunnsvitenskapen inkl. psykologi, ledelse og pedagogikk.

Flere databaser


Finn masteroppgaver

Masteroppgaver innen pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer
Søk etter masteroppgaver fra alle universitet og høgskoler i Norge:  NORA

Sist endret: .