Pedagogik

Anbefalte ressurser

Databaser (for tidsskriftsartikler, E-bøker osv.)

 • ERIC – Education Resource Information Center. Internasjonal artikkelbase i fulltekst. (Det finnes også en gratis versjon av ERIC for de som ikke lenger er knyttet til høgskolen. Bare noen av artiklene her er i fulltekst, men fullteksten kan evt. bestilles fra folkebiblioteket.)
 • Scopus - stor referansedatabase med siteringer og abstrakt av fagfellevurdert litteratur. Noe fulltekst.
 • Taylor & Francis – internasjonal artikkelbase i fulltekst.
 • Ebook Central – elektroniske bøker, på engelsk (tidligere Ebrary).
 • Idunn – artikler fra nordiske fagtidsskrifter. Fulltekst.
 • Norart – referanser til norske artikler, kan bestille artikler herfra.
 • JSTOR – arkiv av internasjonale tidsskriftartikler. Fulltekst.
 • SAGE – internasjonal artikkelbase. Fulltekst.
 • NORA – Norwegian Open Research Archives, pedagogiske fag. Masteroppgaver, avhandlinger osv.

Tidsskrifter

Offentlig informasjon

Studentoppgaver

 • Bacheloroppgaver – tilgjengelig via Brage – HHs åpne digitale arkiv. Se f.eks. GLU 1-7 eller GLU 5-10.
 • Masteroppgaver – tilgjengelig via Brage – HHs åpne digitale arkiv. Se f.eks. Master i tilpasset opplæring.

Annen nyttig informasjon

Sist endret: .