Økonomi og ledelse

Aktuelle norske databaser

  • SmartCheck - Foretaksinformasjon for norske foretak registrert i Brønnøysundregistrene. [For pålogging - se bibliotekets rom i Fronter].
  • Idunn - fulltekstartikler fra norske tidsskrift f.o.m. 2002-
  • Norart - inneholder referanser til norske artikler

Internasjonale artikler

  • Business Source Complete - fulltekstartikler innen økonomi, ledelse, bedriftsinformasjon, markedsføring og offentlig administrasjon. Finner også industrirapporter, markedsrapporter, landinformasjon, bedriftsinformasjon og SWOT analyser
  • JSTOR - digitalt arkiv, dvs. at du får tilgang til eldre fulltekstartikler (men ikke fra de siste 3-5 årene). Dekker flere fagområder.

E-bøker

  • Ebook Central - tilgang til e-bøker. Dekker alle fagområder, men spesiell vekt på bl.a. økonomi og samfunnsfag.
  • Akademika - gratis e-bøker fra BookBoon. Mye innen økonomi og ledelselitteratur. For tilgang må du opprett brukerkonto hos Akademia

Flere databaser

Sist endret: .