Jus

Lovdata Pro

Gir tilgang til Norges lover, lovtidend, høyesterettsavgjørelser, forskrifter m.m. De norske rettskildene, EØS-rettskilder og EUs rettskilder.

Rettsdata

Norsk lovkommentar og en samling rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt relevante juridiske kilder innen spesifikke rettsfelt. Inneholder også Kommentarsamling og juridisk litteratur. 

kommentarutgaver.no

Universitetsforlagets blå kommentarutgaver på nett.

 

Norsk Lovtidend

Avd. I Lover og sentrale forskrifter m.v.
Avd. II Regionale og lokale forskrifter m.v.

For eldre materiale enn 2000 bruk  Lovdata PRO.

Oria

For å finne bøker bruk vår søketjeneste  Oria 

 

Idunn

Søk etter artikler i fulltekst. Tidsperiode: f.o.m. 2001 (stort sett)

Norart

Referanser til norske tidsskriftartikler

Juridiske emner

Arve- og familierett

Kontraktsrett

Forvaltningsrett

Helserett

Sist endret: .