Internasjonal politikk

Finn norske tidsskriftartikler

  • Idunn - fulltekstartikler fra 51 norske tidsskrift innenfor juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturfag.
  • Norart - referanser til norske artikler. 

Finn internasjonale artikler og bøker

  • Ebook Central - e-bøker fra mange forlag. Dekker alle fagområder, men spesiell vekt på økonomi, samfunnsfag, humaniora og medisin.
  • ISI Web of Science - referanser til verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
  • JSTOR - et digitalt arkiv for eldre vitenskapelige artikler i fulltekst. Dekker flere fagområder.
  • Sage Journals - fulltekstartikler innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og business.

Internettressurser

  • Fn.no- verdensatlas fra FN-sambandet med lettfattelig statistikk og oversikt over land med kriger og konflikter. 
  • Country Studies - beskriver og analyserer over 100 lands innbyrdes forhold.
Sist endret: .