Idrett

Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt.

Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Finn internasjonale tidsskriftartikler

  • Medline - referanser til artikler innen medisin og helsefag. Den mest brukte databasen innen medisin.
  • PubMed - referanser til artikler innen medisin og helsefag. Gratis versjon av databasen Medline.
  • SportDiscus - fulltekstartikler innen sport og idrettsmedisin.
  • AMED- referanser til artikler innen bl.a. alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi og rehabilitering.
  • Embase - referanser til artikler. En stor database innenfor biomedisin og farmakologi.
  • PEDro (The Physiotherapy Evidence Database) - database over behandling og forebyggende tiltak innenfor fysioterapi. Inneholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte undersøkelser.

Finn nordiske artikler

  • Norart - referanser til norske artikler. 
  • SveMed+ - referanser til skandinaviske artikler innen medisin og helsefag. Flere norske tidsskrift. Lenker til artikler som finnes gratis. Du kan søke med Mesh-termer.

Oppslagsverk

  • Anatomisk atlas - oppslagsverk med illustrasjoner, bilder og tekst som beskriver kroppens ulike deler og organer.
Sist endret: .