Helse og sosial

 

Finn nordiske tidsskriftartikler

  • Norart - inneholder referanser til norske artikler. 
  • SweMed+ - referanser til skandinaviske artikler innen medisin og helsefag. Flere norske tidsskrift. Lenker til artikler som finnes gratis. Du kan søke med Mesh-termer.
  • VAR Healthcare (tidligere PPS)-  en database for dokumentasjon og kvalitetssikring av sykepleieprosedyrer og inneholder ca. 300 grunnleggende prosedyrer. Over 1000 illustrasjoner.

Liste over norske og skandinaviske tidsskrifter

Finn internasjonale tidsskriftartikler

  • PsycINFO - referanser til psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis samt relevant materiale fra medisin og psykiatri. Inneholder referanser til artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger.

Flere databaser


Finn masteroppgaver


Internettressurser A-Å

Andre land

Sist endret: .