Film

 

Finn norske artikler

  • Norart - referanser til artikler fra norske tidsskrifter, bl.a tidsskriftene Film & Kino, Norsk medietidsskrift, RushPrint og Z:filmtidsskrift

Finn internasjonale tidsskriftartikler

Andre aktuelle databaser

  • Filmrommet - nettbasert klikkefilmtjeneste som gir tilgang til over 1900 filmer. Brukernavn/passord i rommet "Biblioteket informerer" i Fronter.
  • Gallup PC Forbruker og Media - data fra TNS Gallups markedsundersøkelser innen norske forbruker- og medievaner. 
    NB! Installert på PCene på bibliotekets datasal på plan 4.
  • The Internet Movie Database - gratis filmleksikon. Under hver film, se  "external reviews" - lenker til internasjonale anmeldelser og omtaler.

Nyttige sider

  • Drew's Scripts-O-Rama, Film- og fjernsynsmanuskripter
  • MedieNorge, Kunnskapsbase på mediefeltet Nordicom, Norge. m.a. filmstatistikk
  • Nordicom, Nordisk informationscenter for Medie- og kommunikationsforskning

Filminstitutt

Sist endret: .