Language: NOR | ENG

Databaser/Artikler

  • PsycINFO - referansedatabase (ikke fulltekst) for litteratur innen psykologi. Omfatter også psykologiske aspekter fra andre fagområder (som medisin, psykiatri, sykepleie, utdannelse, organisasjonsatferd, sosialt arbeid og sosiologi). Fagfellevurderte tidsskriftartikler, bokkapitler, bøker og avhandlinger.
  • Academic Search Complete - Internasjonal artikkelbase i fulltekst, alle fagområder
  • Medline  - medisin og helsefag. 

Oppsummert forskning

Siteringsdatabaser