Databaser/Artikler

  • PsycINFO - artikler innen psykologi og psykiatri. Referanser også til bøker, bokkapitler og avhandlinger.
  • Academic Search Complete - Internasjonal artikkelbase i fulltekst, alle fagområder
  • Medline  - medisin og helsefag. 

Oppsummert forskning

Siteringsdatabaser