Language: NOR | ENG

Juss

Lovdata Pro

Gir tilgang til Norges lover, lovtidend, høyesterettsavgjørelser, forskrifter m.m. De norske rettskildene, EØS-rettskilder og EUs rettskilder.

Pålogging via Feide. 

 Rettsdata

Norsk lovkommentar og en samling rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt relevante juridiske kilder innen spesifikke rettsfelt. Inneholder også Kommentarsamling og juridisk litteratur. 
Gratis for studenter med Feide-pålogging.

Juridika

Juridiske kommentarutgaver og tidsskrifter fra Universitetsforlaget. Bruk Logg på med IP når du er på HINN sitt nett, ellers kan du logge på med FEIDE (Innlogging for student - Logg inn med Feide). 

Databaser/Artikler

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?