Language: NOR | ENG

E-bøker

Biblioteket har tilgang til mange e-bøker. E-bøkene kan leses online eller lastes ned til egen maskin eller mobil enhet.

Finn norske e-bøker

Bokhylla

Åpen digital tilgang til alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Også en del etter det. Over 520 000 titler.

Rettsdata Total med faglitteratur

Inneholder 180 kommentarutgaver og juridiske fagbøker i tillegg til rettskilder, lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar og dokumentmaler. Rettsdata Total med faglitteratur er kun tilgjengelig for ansatte. Studenter har gratis tilgang til Rettsdata via Feide, men de har ikke tilgang til e-bøkene.

Finn engelskspråklige e-bøker

Biblioteket tilbyr følgende e-boksamling med engelskspråklige titler:

Ebook Central

Du finner e-bøker gjennom  søk i Oria eller ved å søke direkte i e-boksamlingene. De fleste e-bøker kan også søkes opp i Google Scholar. Du har bare tilgang til e-bøker biblioteket har kjøpt eller har tilgang til via e-bokpakker.

Lenken Find it@INN gir deg tilgang til e-boka

Lese e-bøker

Du kan lese e-bøker direkte på nett, eller laste dem ned til PC/Mac eller mobile enheter og lese dem offline. En nedlastet e-bok er tilgjengelig i en avgrenset periode. Akkurat som et vanlig lån. 

E-bøkene kan som regel leses av flere samtidig, men det finnes også enbrukerversjoner. Hvis du ikke kommer inn på e-boka du vil låne, kan den allerede være i bruk. Prøv da igjen senere.

For å kunne laste ned e-bøkene til mobile enheter må du: 

  • installere leseprogram som  Adobe Digital Editions
  • opprette egen profil hos den aktuelle e-bokleverandøren. Dette er gratis. Når du logger inn med denne profilen kan du blant annet notere og markere i boka. 
    Ebook Central - bruk ditt vanlige brukernavn (studentnummer/ansattnummer) og passord (Feide-pålogging).

Utskrift eller nedlasting

Du kan skrive ut fra e-bøkene, men det varierer hvor mye du kan skrive ut om gangen. Det er leverandøren som setter betingelsene.

Du kan laste ned hele boka eller kun ett kapittel.

Systematisk utskrift er ikke tillatt.