Language: NOR | ENG

Doktoravhandlinger og studentoppgaver

Slik får du tak i avhandlinger og masteroppgaver, både fra HINN og andre høgskoler og universitet. 

Doktoravhandlinger fra HINN

Søk i Oria etter doktoravhandlinger fra HINN. Bruk avansert søk og velg "Avhandlinger" som materialtype.

Masteroppgaver

Søk i  Oria for å finne masteroppgaver fra HINN.

Bruk Avansert søk og velg "Masteroppgaver" som dokumenttype .

Masteroppgaver i fulltekst finner du i vårt åpne vitenarkiv Brage.

Vær oppmerksom på at ikke alle masteroppgaver er publisert i fulltekst. Studenter kan velge å ikke publisere.

Oppgaver avlevert på Lillehammer eldre enn 2019 finnes også trykt på biblioteket. 

Oversikt over masteroppgaver ved de ulike studiene

Masteroppgaver fra andre universitet og høgskoler

Søk i  NORA. Avgrens deretter på studentoppgaver.