Language: NOR | ENG

Aviser

Aviser tilgjengelig trykt i biblioteket eller på nett.

Trykt

Alle våre bibliotek tilbyr et utvalg lokale, regionale og nasjonale aviser. Oppbevares fra en uke til en måned. 

Elektronisk

Via Nasjonalbiblioteket får du flere norske aviser i fulltekst. Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen, og per i dag er omtrent halvparten av alle aviser digitalisert. Hele den digitale samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket. 

Aviser som har inngått digitaliseringsavtaler med Nasjonalbiblioteket er tilgjengelig i norske bibliotek 14 dager etter utgivelsesdato. Disse avisene er merket med «Tilgang i norske bibliotek».
Se hvilke aviser dette gjelder.

Hvordan få tilgang?

Faglig ansatte får tilgang via Feide-pålogging.

Studenter og andre ansatte ved HINN blir gitt tilgang ved oppmøte i biblioteket. Kontakt skranken for å få tilgang.

Du kan bruke din egen maskin, men avtaleverket gjør at du må oppholde deg i biblioteket.

Det genereres nytt passord hver dag.