Language: NOR | ENG

Artikler og tidsskrift

Artikler publiseres vanligvis i tidsskrift. Mer om hvordan du søker og finner artikler i Oria, Google Scholar og andre fagdatabaser. Artikler publisert i open access tidsskrift ligger gratis tilgjengelig på nett. 

Oria | Google Scholar | FagdatabaserVitenskapelige artikler (peer review)
Artikler i fulltekst | Trykte tidsskriftGratis tilgjengelige artikler

Søk etter artikler i Oria

Et søk i Oria gir treff fra mange ulike databaser og omfatter alle emneområder.
Trenger du én bestemt artikkel eller trenger å gjøre et enkelt emnesøk, da er Oria fint å bruke.
Fra trefflisten avgrens på "Artikler".

Søker du i "HINN Digitalt" får du treff kun på de elektroniske ressursene som finnes i HINNs samling, e-bøker, tidsskrifter og artikler. 

For å lese artikkelen i fulltekst, følger du lenken under [Tilgjengelig online].

Søk etter artikler i Google Scholar

Et søk i Google Scholar, den vitenskapelige søkemotoren gir treff fra blant annet mange fagfellevurderte (peer review) tidsskrift.  . 
Trenger du én bestemt artikkel eller trenger å gjøre et enkelt emnesøk, da kan Scholar fint å bruke.

I motsetning til fagdatabaser søker du i selve artiklene i Scholar og ikke kun i tittel, emneord og sammendrag.

Søk etter artikler i fagdatabaser

Trenger du flere artikler innenfor et bestemt emneområde bør du i stedet bruke de fagspesifikke databasene. For grundigere, mer omfattende søk er fagdatabaser best egnet.
Fagdatabaser inneholder mange tidsskrift innenfor ett emneområde. Ved bruk av emneord kan du gjøre mye mer presise søk i fagdatabaser enn du kan i Oria og Google Scholar. 

Velg database fra databaselisten A-Å eller bruk fagsidene for hjelp til å finne riktig database.

Databaser inneholder både artikler i fulltekst og referanser til artikler. Finnes ingen pdf-fil, velg Oria-ikonet for å sjekke om det er mulig å lese artikkelen i fulltekst eller om den må bestilles.

 

Finne vitenskapelige artikler (peer review)

Vitenskapelige artikler er grundig kvalitetsjekket før artikkelen publiseres. Den faglige vurderingen utføres av eksperter innenfor fagfeltet og skal sikre nødvendig forskningskvalitet. Dette kalles peer review eller fagfellevurdering på norsk.

Bruk fagdatabasene når du trenger vitenskapelige artikler innenfor et emneområde. Flere databaser inneholder kun vitenskapelige artikler eller du avgrenser på Scholarly Journals/Peer Reviewed.

Få tilgang til artikler i fulltekst

Som student eller ansatt på HINN får du tilgang til fulltekstartikler når du er innenfor høgskolens nettverk. Hjemmefra må du først logge deg på med Feide for å få den samme tilgangen.

Få tilgang til trykte tidsskrift

Hefter fra inneværende år står oppstilt på tidsskrifthyllene. Eldre tidsskrifthefter finnes i egne rullemagasin. Du kan vanligvis hente disse selv.

Du kan kopiere artikkelen og på noen bibliotek også få lånt med deg tidsskriftet. 

Finn fritt tilgjengelige artikler

Artikler som publiseres open access ligger fritt tilgjengelig på nettet.