Language: NOR | ENG

Søke og vurdere

Databaser

Du bør bruke høgskolebibliotekets databaser ved søk etter informasjon. Inneholder både artikler og bøker. Mye er også i fulltekst 

Fagsider

Fagsidene gir oversikt over databaser og informasjonsressurser innenfor ditt emneområde.

Tilgang hjemmefra

Du får tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser uansett hvor du sitter. Tips til enklere tilgang.

Slik finner du

Bøker

Du finner bøker i Oria. Mer om hvordan du finner pensumbøker, e-bøker og lydbøker.

Artikler og tidsskrift

Artikler publiseres vanligvis i tidsskrift. Mer om hvordan du søker og finner artikler i Oria, Google Scholar og andre fagdatabaser.

Aviser

Aviser tilgjengelig trykt i biblioteket eller på nett.

Film og TV-program

Biblioteket tilbyr filmutlån gjennom strømmetjenester og har en stor filmsamling. Få tak i TV-program.
Behov for hjelp

Behov for hjelp

I biblioteket får du hjelp og veiledning til å søke i databaser, riktig bruk av kilder, Zotero, oppgaveskriving m.m.

Bibliotekets kurs og veiledningstilbud