Søke og vurdere

Oria

Søk etter bøker, artikler, tidsskrifter, både elektroniske og på papir.

Databaser

Søk etter informasjon innenfor ulike emneområder ved hjelp av databaser - artikler, e-bøker, avisartikler osv.

E-bøker

Biblioteket har tilgang til cirka 150 470 e-bøker. E-bøkene kan leses online eller lastes ned til egen maskin eller mobil enhet.

Google Scholar

Få tilgang til fulltekstartiklene til HINN ved søk i Google Scholar.

Fagsider

Fagsidene gir oversikt over databaser og informasjonsressurser innenfor ditt emneområde.