Søke og vurdere

Oria

Søk etter bøker, artikler, tidsskrifter, både elektroniske og på papir.

Databaser

Søk etter informasjon innenfor ulike emneområder ved hjelp av databaser - artikler, e-bøker, avisartikler osv.

E-bøker

Biblioteket har tilgang til cirka 150 470 e-bøker. E-bøkene kan leses online eller lastes ned til egen maskin eller mobil enhet.

Google Scholar

Google Scholar er søkemotoren som kun søker blant vitenskapelig materiale. Lær mer om søking og om hvordan få tilgang til fulltekstartiklene til HINN ved søk i Google Scholar.

Fagsider

Fagsidene gir oversikt over databaser og informasjonsressurser innenfor ditt emneområde.