• Oria

  Søk etter bøker, artikler, tidsskrifter, både elektroniske og på papir.
 • Databaser

  Søk etter informasjon innenfor ulike emneområder ved hjelp av databaser - artikler, e-bøker, avisartikler osv.
 • E-bøker

  Biblioteket har tilgang til cirka 150 470 e-bøker. E-bøkene kan leses online eller lastes ned til egen maskin eller mobil enhet.
 • Google Scholar

  Få tilgang til fulltekstartiklene til HINN ved søk i Google Scholar.
 • Fagsider

  Fagsidene gir oversikt over databaser og informasjonsressurser innenfor ditt emneområde.