Language: NOR | ENG

Søk og finn

Databaser

Du bør bruke høgskolebibliotekets databaser ved søk etter informasjon. Inneholder både artikler og bøker. Mye er også i fulltekst 

Fagsider

Fagsidene gir oversikt over databaser og informasjonsressurser innenfor ditt emneområde.

Tilgang hjemmefra

Du får tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser uansett hvor du sitter. Tips til enklere tilgang.

Slik finner du

Bøker

Både pensumbøker, andre bøker og e-bøker finner du ved å søke i Oria.

Artikler og tidsskrift

Artikler publiseres vanligvis i tidsskrift. Du finner artikler i Oria, Google Scholar og i fagdatabaser.

Aviser

Aviser tilgjengelig trykt i biblioteket eller på nett.
Behov for hjelp

Behov for hjelp

I biblioteket får du hjelp og veiledning til å søke i databaser, riktig bruk av kilder, Zotero, oppgaveskriving m.m.

Bibliotekets kurs og veiledningstilbud