Language: NOR | ENG

Hva er Zotero?

Zotero er et gratis program for lagring, organisering og bruk av referanser til akademiske tekster.

Zotero kan brukes sammen med Word og Google Docs for å legge til referanser og litteraturlister.

Det er frivillig å bruke Zotero. Vi anbefaler Zotero fordi det er enkelt å bruke, og det fungerer godt både i Word og i Google Docs. Faglige ansatte og studenter som skriver bachelor- eller masteroppgave vil ha særlig nytte av program. Zotero er samme type program som Endnote og Mendeley.

Introduksjonskurs i Zotero

Kurs i Zotero

Biblioteket setter jevnlig opp kurs i Zotero. Se i kalenderen når det er kurs.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?