Language: NOR | ENG

SPSS, StataSE og smartPLS

SPSS, StataSE og smartPLS er programmer som brukes for statistiske beregninger. Vi har laget en samleside over relevante ressurser til disse programmene.

SPSS

SPSS er et program fra IBM som blant annet brukes av masterstudenter for statistiske utregninger innenfor kvantitativ metode.

Tilgang

SPSS kan kjøres fra  https://remoteapp.inn.no

StataSE

Programvare for statistisk analyse og presentasjon, simuleringer, m.m. 

Tilgang

StataSE kan kjøres fra  https://remoteapp.inn.no

smartPLS

smartPLS er et program for å bygge opp multivariate mønstre blant mange målinger. Det har likhetstrekk med LISREL og AMOS, men bygger på en annen statistisk modell. smartPLS versjon 2 er gratis i bruk, men vedlikeholdes ikke mer. Versjon 3 har en lisensavgift. 

På  hjemmesiden til smartPLS finner du både lenker til nedlastninger og faglitteratur. 

Oversikt over modellvurderingsverktøyene (engelsk):