SPSS og smartPLS

SPSS og smartPLS er programmer som brukes for statistiske beregninger. Vi har laget en samleside over relevante ressurser til disse programmene.

SPSS

SPSS er et program fra IBM som blant annet brukes av masterstudenter for statistiske utregninger innenfor kvantitativ metode.

SPSS utvidet veiledning til Mac: 

SPSS utvidet veiledning til Windows: 

Dersom SPSS via RDP ikke virker:

smartPLS

smartPLS er et program for å bygge opp multivariate mønstre blant mange målinger. Det har likhetstrekk med LISREL og AMOS, men bygger på en annen statistisk modell. smartPLS versjon 2 er gratis i bruk, men vedlikeholdes ikke mere. Versjon 3 har en lisensavgift. 

På  hjemmesiden til smartPLS finner du både lenker til nedlastinger og faglitteratur. 

Oversikt over modellvurderingsverktøyene (engelsk):