Language: NOR | ENG

En viktig del av akademisk skriving er bruk av referanser. 

Som student skal du levere fra deg ulike typer arbeidskrav. De fleste krever at du skriver akademisk. Det forventes at du benytter deg av tidligere forskning og at henvisninger og referanser utgjør en viktig del av teksten.

APA-stilen

Høgskolen i Innlandet anbefaler APA-stil for å skrive henvisninger og referanser. 

Høgskolebiblioteket anbefaler følgende APA-veiledninger:

Finner du ikke svaret der, kan du sjekke den norske APA-manualen eller APA-bloggen. 

Se egen veiledning for juss-studenter.

Denne videoen tar for seg hva en parafrase er, og gode råd til hvordan du parafraserer riktig og godt i oppgaven din.

Kurs i Kilder og kildebruk

I ditt fakultetsrom i Canvas finner du tre videoer av bibliotekets kurs i "Kilder og kildebruk": Kilder og kildekritikk, Referanseteknikk og Plagiatproblematikk. Samlet varighet 75 minutter.

Unngå plagiering

Plagiat er å framstille andres arbeid og idéer som dine egne. Dette er både ulovlig og uetisk. Plagiering regnes som fusk.

 

For studenter i rettsvitenskap

Her anbefaler vi veiledningen til Juridisk bibliotek, UiO. 

EndNote og APA

Veiledningen fra Kildekompasset gir råd om hvordan registrere referanser i EndNote med utgangspunkt i APA. Se under de enkelte referansetypene.

Ansatte og masterstudenter som skriver på norsk bør laste ned den norske APA-stilen.