Language: NOR | ENG

En viktig del av akademisk skriving er bruk av referanser. 

Skrive referanser

Høgskolen i Innlandet anbefaler APA-stil for å skrive henvisninger og referanser.

Høgskolebiblioteket anbefaler følgende APA-veiledninger:

Finner du ikke svaret der, kan du sjekke den norske APA-manualen eller APA-bloggen. 

 

Se egen veiledning for juss-studenter.

For studenter i rettsvitenskap
Her anbefaler vi veiledningen til Juridisk bibliotek, UiO. 

EndNote og APA

Veiledningene fra UiT og Kildekompasset gir råd om hvordan registrere referanser i EndNote med utgangspunkt i APA. Se under de enkelte referansetypene.

Ansatte og masterstudenter som skriver på norsk bør laste ned den norske APA-stilen.