Language: NOR | ENG

En viktig del av akademisk skriving er bruk av referanser. 

Skrive referanser

Høgskolen i Innlandet anbefaler APA-stil for å skrive henvisninger og referanser. 

Høgskolebiblioteket anbefaler følgende APA-veiledninger:

Finner du ikke svaret der, kan du sjekke den norske APA-manualen eller APA-bloggen. 

Se egen veiledning for juss-studenter.

Denne videoen tar for seg hva en parafrase er, og gode råd til hvordan du parafraserer riktig og godt i oppgaven din.

Kurs i Kilder og kildebruk

I ditt fakultetsrom i Canvas finner du tre videoer av bibliotekets kurs i "Kilder og kildebruk": Kilder og kildekritikk, Referanseteknikk og Plagiatproblematikk. Samlet varighet 75 minutter.

For studenter i rettsvitenskap

Her anbefaler vi veiledningen til Juridisk bibliotek, UiO. 

EndNote og APA

Veiledningene fra UiT og Kildekompasset gir råd om hvordan registrere referanser i EndNote med utgangspunkt i APA. Se under de enkelte referansetypene.

Ansatte og masterstudenter som skriver på norsk bør laste ned den norske APA-stilen.