Unngå fusk

Plagiat er en form for fusk.

Feil kildebruk kan føre til mistanke om fusk, selv om det er ubevisst. For å unngå fusk i akademisk skriving er det viktig å lære seg riktig kildebruk. Selv ubevisst fusk kan ha alvorlige konsekvenser.

Som student skal du levere fra deg ulike typer arbeidskrav. De fleste krever at du skriver akademisk. Det forventes at du benytter deg av tidligere forskning og at henvisninger og referanser utgjør en viktig del av teksten.

Arbeidskravene skal vise at du har forstått materialet du har lest. Det gjør du ved å argumentere. Du bruker henvisninger for å understøtte dine argumenter. Ditt syn kommer dermed til uttrykk gjennom hva du velger å vektlegge og din måte å argumentere på. 

Kildene du har brukt i teksten skal ha en referanse. Kildene du har henvist til i teksten, skal refereres til i litteraturlista. Glemmer du å referere risikerer du å bli anklaget for fusk, selv om det ikke er gjort med vilje.

Å plagiere betyr å presentere andres arbeid og ideer som dine egne. 

Du plagierer hvis du:

  • Henviser eller siterer uten å oppgi kilde
  • Henviser til en tekst, men hvor din tekst ligger for nært opptil originalteksten. Selv med riktig referanse er det ikke nok kun å endre noen ord.  
  • Leverer inn andres tekst som din egen
  • Leverer inn (deler av) dine egne tidligere innleverte tekster (selvplagiering).
  • Direkte oversettelse fra et annet språk uten å angi at det er snakk om en oversettelse.

 

Referansestiler

Hver gang du henter noe fra andre skal du skrive en henvisning i teksten. Henvisningen består som regel av en parentes med forfatterens etternavn, utgivelsesår og sidetall. Referansene skal i tillegg finnes i en egen litteraturliste. Referansestilen APA anbefales brukt ved HINN. Se ellers bibliotekets sider for referanseteknikk.

Viser du til en annen tekst kan dette gjøres gjennom å sitere, referere (parafrasere) eller oppsummere.

I APA er følgende standard:

  • Å direkte sitere betyr at du ordrett gjengir det som står i originalkilden. Direkte sitat markeres gjennom å sette teksten i anførselstegn. Ved lengre sitat, det vil si mer enn 3 linjer/40 ord gjør du et “innrykk” av teksten, bruker mindre skriftstørrelse, og har linjeskift over og under. 
  • Ved indirekte sitat som referering eller parafrasering, omskriver du materialet du har brukt med egne ord. Du må allikevel anerkjenne hvor du har hentet ideene fra gjennom å sette inn en henvisning. 
  • Å oppsummere vil si at du gir en sammenfatning av de viktigste poengene fra for eksempel ett kapittel. Her skal det også være en henvisning i teksten og en referanse i litteraturlista. 
Sist endret: .