"Nettskjema" (verktøy for datainnsamling)

""

Studenter ved Høgskolen i Innlandet har tilgang til spørreskjemaverktøyet «Nettskjema» ved oppgaveskriving eller undervisning.

Nettskjema leveres av Universitetet i Oslo og er en sikker løsning for datainnsamling for små til store datamengder. NSD Personvernombudet og Regionale etiske komiteer for helseforskning (REK) anerkjenner Nettskjema.

Nettskjema er eneste tillatte spørreskjemaverktøy ved HINN dersom det samles inn personopplysninger.

Ulike gratisprogrammer (survey tools) som Google Forms, SurveyMonkey o.a. er ikke tillatt ved innsamling av personopplysninger.

Verd å merke seg om Nettskjema:

  • Fri bruk av Nettskjema for alle brukere, ansatte og studenter, med FEIDE-innlogging.
  • Ingen tildeling av lisenser.
  • Innsamlingen kan foregå via laptop, nettbrett og smarttelefon.
  • Bokmål, nynorsk eller engelsk språkinnstilling.
  • Fri brukerstøtte fra UiOs brukerstøttesenter på telefon og epost.
  • Egen nettside med informasjon, opplæring og innloggingsportal.

Innlogging til Nettskjema 

Innlogging til Nettskjema    

Klikk på "Logg inn i Nettskjema" > velg Feide > velg tilhørighet HINN (første pålogging) > skriv inn ditt Feide-brukernavn + passord (samme som du logger inn med om morgenen).  Hvis du fortsatt er usikker, har du en nærmere beskrivelse her: 

Mer informasjon om Nettskjema

Hvem kan svare på skjemaene som lages i Nettskjema?

Respondenter kan være personer som er:

  • Feideinnloggede
  • Alle med lenken til undersøkelsen (helt åpent)
  • Inviterte som har e-post adresse

Les mer om hvem som kan svare og om identifisering – dvs. sikre at rett person svarer og kun en gang.

Svare fra mobile enheter

Svaring på skjemaer kan gjøres fra mobiltelefoner og nettbrett. Nettskjema har også mottak for levering av svar fra mobil-apper utviklet ved UiO.

Les mer om mobile løsninger til forskning

Nettskjema med egen diktafon-app

Nettskjema har en unik mulighet med en diktafon-app for opptak av lyd fra smarttelefon. Appen heter Nettskjema-diktafon og lastes ned fra Google Play og App Store. Diktafon-appen sender lydfilene videre til det Nettskjema du har opprettet for dine intervju(er). Dette erstatter båndopptaker, diktafon e.l. Å samle inn og lagre intervju med personopplysninger til forskningsformål på din egen smarttelefon uten appen, er ikke tillatt. Forskjellen er appen sørger for at opptaket krypteres på din smarttelefon og det er ikke mulig å avspille lydopptaket direkte fra telefonen, du må logge deg inn i Nettskjema-resultatdelen eller TSD (for sensitive data) for å høre opptaket.

Les mer her om Nettskjema-diktafon

Brukerveiledninger

Personsensitive data eller data som trenger spesiell beskyttelse

Dersom du skal bruke «Nettskjema» i et prosjekt med innsamling av personopplysninger og/eller sensitive data, må du først undersøke om prosjektet er meldepliktig. Hovedregelen er at dersom du skal behandle personopplysninger i undersøkelsen, skal det meldes inn til personvernombudet for forskning.

Hvis din datafangst inneholder data med særlig behov for beskyttelse, for eksempel personsensitive data som er meldt til Regionalt etisk komitè (REK)  eller NSD Personvernombudet, må prosjektet plasseres i forskningsportalen TSD (Tjeneste for sensitive data). Nettskjema kan fortsatt benyttes, men må settes opp av teknisk support ved UiO.

Ta deg tid til å lese dette før du går i gang.

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til bruk av Nettskjema kan lokal brukerstøtte ved HINN kontaktes: IT-Avdelingen Lærings- og forskningsteknologi  Ian McKelvey (Lillehammer) og  Erik Lysbakken  (Elverum).

FoU-rådgiver Anne Sofie Lofthus, tlf. 61 28 82 77, kan også kontaktes vedrørende spørsmål om Nettskjema, personvern og forskningsetikk.