Language: NOR | ENG

Bibliotekets kurstilbud

Kurstilbud på Elverum, Evenstad, Hamar og Rena

Kilder og kildebruk 

Alle nye studenter tilbys dette kurset. Her lærer du å bruke kilder på riktig måte i skriftlig arbeid, noe som er et krav ved høgskolen. Riktig bruk av kilder og referanser vil heve kvaliteten på dine skriftlige oppgaver, og du unngår å bli tatt i fusk. 

Trenger du en liten oppfriskning, se Prezien om kilder og kildebruk i Canvas.

I kurset går vi nærmere inn på dette: 

  • hvordan vurdere kilder kritisk
  • hvordan bruke kilder i faglige tekster
  • hva skal dokumenteres
  • hvordan skrive sitater, henvisninger og litteraturlister i APA-stil
  • hvordan unngå plagiat
Kan du nok om kildebruk og plagiat? Test deg selv!

Du finner en elektronisk prøve om kildebruk, kildekritikk og plagiat på Canvas, i ditt fakultetsrom. Prøven tas i etterkant av bibliotekets kurs om kilder og kildebruk. Du kan ta den så mange ganger du vil.

Kritisk og etisk bruk av kilder 

Dette er et kurs som viderefører tankegangen fra Kilder og kildebruk. Kurset blir kun holdt for masterstudenter. 

Søkekurs

Har ikke noe fast opplegg. Disse kursene tilpasses til studiet og ønsker fra faglærer: 

  • Ofte vil det bli gitt en innføring det første året. Her vises hvordan man søker i bibliotekets søkemotor (Oria) og Google Scholar.
  • I videre søkekurs går man mer inn i faglige databaser og dypdukker ned i vitenskapelige publikasjoner. Disse kursene ligger ikke ute på Canvas siden de tilpasses hvert studie.

Kurs i akademisk skriving

Høgskolebiblioteket holder basiskurs i akademisk skriving. Kurset har nye studenter som primær målgruppe og formålet er å formidle kjennetegn på akademisk sjanger, hvordan skrive en god oppgave, struktur, hva det betyr å drøfte, hvorfor vi henviser og refererer. Kurset inneholder også praktiske oppgaver. Kurset går ikke inn på referanseteknikk eller bruk av referansestiler, som APA.

EndNote

EndNote er et referanseverktøy som studenter kan bruke til å lage referanser og litteraturlister i oppgavene sine. Det finnes tre ulike kurs: 

EndNote Web: for bachelorstudenter (gratis)

EndNote: for masterstudenter og ansatte 

EndNote Mac: for masterstudenter og ansatte 

Disse kursene blir holdt når det er etterspørsel etter dem. Ta kontakt med biblioteket! 


Kurstilbud på Lillehammer

Biblioteket, studiested Lillehammer tilbyr to kurs i forbindelse med semesteroppstart.

1. Bibliotekorientering - første studieår

Innføring i hvilke tjenester og ressurser  høgskolebiblioteket kan tilby.
Enkel søking i Oria. Hvordan finne pensum, hvordan reservere og fornye.

Varighet: Vanligvis ca. 45 min.

2. Kilder & kildebruk (kildekritikk, referanseteknikk og plagiering)

Hva er fusk, plagiering og akademisk- og kunstnerisk redelighet? Åndsverklov og opphavsrett. Informasjon om bruk av plagiatverktøy. Hva skjer dersom en blir tatt for plagiering?

Et introduksjonskurs i referanseteknikk.

Anbefales første semester til andre skriftlige oppgave. Bør være et obligatorisk arbeidskrav (om bruk av kilder og referanseteknikk) innbakt i en faglig oppgave.
Varighet: 2 x 45 minutter

Litteratursøk - videregående kurs - oppfølging

Ved siden av bibliotekets introduksjonskurs ønsker vi at det avtales oppfølging og grundigere opplæring i forbindelse med  en innleveringsoppgave senere i studiet, skreddersydd etter behov.

Åpne kurs

  • Akademisk skriving – datoer for undervisningsåret blir satt opp, se kalender på bibliotekets sider.
  • EndNote - datoer for undervisningsåret blir satt opp i kalender. Kursene er åpne for alle studenter

Vær oppmerksom på at romreservering må avtales av den enkelte studieleder med studieadministrasjonen.

Send bestilling til  bibliotek.lillehammer@inn.no