Language: NOR | ENG

Kilder og kildebruk

Alle nye studenter tilbys dette kurset. Her lærer du å bruke kilder på riktig måte i skriftlig arbeid, noe som er et krav ved høgskolen. Riktig bruk av kilder og referanser vil heve kvaliteten på dine skriftlige oppgaver, og du unngår å bli tatt i fusk. 

Trenger du en oppfriskning, se kilder og kildebruk på  Fronter > Biblioteket > Informasjonskompetanse 

I kurset går vi nærmere inn på dette: 

  • hvordan vurdere kilder kritisk
  • hvordan bruke kilder i faglige tekster
  • hva skal dokumenteres
  • hvordan skrive sitater, henvisninger og litteraturlister i APA-stil
  • hvordan unngå plagiat
Kan du nok om kildebruk og plagiat? Test deg selv!

Du finner en elektronisk prøve om kildebruk, kildekritikk og plagiat på  Fronter, i rommet "Biblioteket". Prøven tas i etterkant av bibliotekets kurs om kilder og kildebruk. Du kan ta den så mange ganger du vil.

Kritisk og etisk bruk av kilder 

Dette er et kurs som viderefører tankegangen fra Kilder og kildebruk. Kurset blir kun holdt for masterstudenter. 

Søkekurs

Har ikke noe fast opplegg. Disse kursene tilpasses til studiet og ønsker fra faglærer: 

  • Ofte vil det bli gitt en innføring det første året. Her vil det bli vist hvordan man søker i bibliotekets søkemotor og Google Scholar.
  • Andre året går man mer inn i faglige databaser og dypdukker ned i vitenskapelige publikasjoner.

Disse kursene ligger ikke ute på Fronter siden de tilpasses hvert studie, men det ligger  videosnutter ute som viser litteratursøk

EndNote

EndNote er et referanseverktøy som studenter kan bruke til å lage referanser og litteraturlister i oppgavene i sine. Det finnes tre ulike kurs: 

  1. EndNote Basic: for bachelorstudenter 
  2. EndNote: for masterstudenter og ansatte 
  3. EndNote Mac: for mastersutdenter og ansatte 

Disse kursene blir holdt når det er etterspørsel etter dem. Ta kontakt med biblioteket!