Language: NOR | ENG

Norsk APA-stil

Høgskolen i Innlandet anbefaler at litteraturlister og pensumlister skrives i APA-stil. Her finner du en norske versjon av stilen som kan lastes ned til EndNote.
Den norske stilen er oppdatert i henhold til  nasjonal standard for norsk APA-stil

Installering

Sommeren 2020 kom en ny utgave av APA. Dette er den syvende versjonen.

Last ned APA 7 for Endnote fra Unit sine nettsider

EndNote må være installert før du installerer den norske APA-stilen (bruk Firefox eller Chrome).

Hvis du fortsatt bruker APA 6 kan du laste ned norsk og nynorsk stil her:

  1. Klikk på lenken og velg Open
  2. Fila vil nå åpne seg i EndNote redigeringsmodus
  3. Velg File > Save As > Fjern eventuelt Copy bak navnet og avslutt med Save

 

For å hente opp stilen i EndNote og Word

  1. Åpne EndNote og klikk på pilen for å velge Bibliographic Output Style (nedtrekksmeny)
  2. Velg Select Another Style > APA norsk...
  3. Gjør det samme i EndNote-fanen i Word