Language: NOR | ENG

Kom i gang

EndNote er gratis tilgjengelig for studenter og ansatte ved høgskolen. 

Programmet finnes både for Windows og Mac og kan brukes med både Microsoft Office og OpenOffice. 

Når du har installert EndNote, er det automatisk integrert i Word. Dette betyr at du enkelt kan lage litteraturlister i tekstdokumenter mens du skriver. Du kan også lett eksportere referanser fra ulike databaser til EndNote. Programmet er derfor et nyttig hjelpemiddel når du studerer og i forskningsarbeid.

Før du installerer

Siste versjon er EndNote X9.

Dersom du har en eldre versjon av EndNote og skal installere en ny versjon er det viktig å avinstallere den eldre versjonen først.  
PC: Kontrollpanel > Programmer > Avinstaller et program.

Tilgang

Både ansatte og studenter får tilgang til programvaren fra sine respektive  fakultetsrom i Canvas

Spesielt for ansatte

  • Lillehammer: ansatte kan laste ned programmet via installasjonsfilen nedenfor eller via programvaresenteret

Veiledning for installering fra Canvas

Både ansatte og studenter får tilgang til programvaren fra sine respektive  fakultetsrom i Canvas

Finner du ikke fakultetsrommet, se under emner.

Se deretter etter denne modulen:

Canvas EndNote

Du må lukke alle Office-program før du installerer.

For Windows

Installasjonsfilen er en zip-fil. Viktig at zip-filen pakkes ut riktig.

  1. Last ned installasjonsfilen for Windows 
  2. Dersom filen ikke lagres automatisk velger du "Lagre fil"
  3. Finn filen der den ble lagret og åpne den i Windows Filutforsker (NB! Ikke dobbeltklikk på filen for å starte installasjonen)
  4. Klikk på "Pakk ut alle filer" (f.eks. høyreklikk på filen)
  5. Lagre den et sted du finner den igjen
  6. Åpne ENX9Inst.msi fra der du lagret den etter at du pakket den ut, og følg deretter installasjonsveiledningen. (Blir du spurt om lisensnøkkel, har du pakket ut filen feil)

For Mac

Installeres ved å klikke på installasjonsfilen. 

Ta kontakt med  ditt bibliotek om du ikke har tilgang.