Word opplæringsvideoer

Informasjon og tips over nyttige funksjoner i Word som forenkler dokumentarbeid

  Tittel Innhold  
1   Skjermbildet Menybånd, Dialogbokser, Fil-menyen, Verktøylinje, Statuslinja, Visninger, Zoom, Rullestriper, Linjaler.    Video
Grunnleggende om formatvalg Skrift, Avsnitt, Dokument, Inndeling    Video
3 Skriftformat Skrifttyper, Størrelse, Skriftstil, Farge, Fjern formatering    Video
4 Avsnittsformat Avstand, Justering, Innrykk, Punktmerking    Video
5 Hurtigmeny Hurtigmeny med høyreklikk   Video
6 Utklippstavle Klipp, kopier og lim inn, Utklippstavle, Alternativer for innliming     Video
7 Angre og lagre Angre, Lagre   Video
8 Stavekontroll Bruk av stavekontroll, Grammatikkfeil, Språkvalg   Video
9 Søk og erstatt Muligheter og arbeidsmåte    Video
10  Tekstflyt Automatisk og manuelt linjeskift, Automatisk og manuelt sideskift, Tekstflyt ved sideskift   Video
11  Hurtigtaster Filhåndtering, Navigering i dokumentet, Merking av tekst, Klipp og lim, Formatering av tekst    Video
12  Stiler Grunnlaget, Hva er en stil, Normal-stilen, Andre stiler, Legge inn og endre stiler, Lage ny stil    Video
13  Overskriftsstilene Bruk av overskriftsstiler, Kapittelnummer, Navigasjonsrute   Video
14  Innholdsfortegnelse Grunnlaget for innholdsfortegnelser, Sette inn innholdsfortegnelse, Redigere utseende, Oppdatere innholdet   Video
15  Topp- og bunntekst Sidetall, Enkel topp-/bunntekst, Spesiell førsteside   Video
16  Inndelinger Om inndelinger, Sette inn inndelingsskift, Funksjoner knyttet til inndelinger: Retning, Marger, …   Video
17  Topp- og bunntekst med inndelinger Topp-/bunntekster, eventuelt i ulike inndelinger     Video
18  Kryssreferanse og bokmerker Sette inn kryssreferanse, Sette inn bokmerke    Video
19  Tabeller Sette inn tabell, Redigere oppsettet, Redigere utformingen, Innbygget regneark i stedet for tabell    Video
20  Figurer Sette inn og sette sammen figurer, SmartArt, Sette inn diagrammer    Video
21  Bilder Sette inn bilder, Redigere, tilpasse og komprimere bilder, Bildetekst    Video
     22 Figurliste, bildeliste, tabelliste Grunnlaget for lister, Sette inn lister   Video
23 Fotnoter/sluttnoter Sette inn fotnoter og sluttnoter, Redigere formatet   Video

Øvingsfiler:

 

Ansvarlig for innhold i hele samlingen er Svein Foss