Language: NOR | ENG

Skrive og referere

Hvordan skrive oppgave?

Dette er generelle anbefalinger til hvordan faglige tekster skal skrives. Lærere/veiledere kan fremsette spesifikke krav som avviker fra disse.

Unngå fusk

Plagiat er å framstille andres arbeid og ideer som dine egne. Dette er både ulovlig og uetisk.