Language: NOR | ENG

Skrive og referere

Hvordan skrive oppgave?

Dette er generelle anbefalinger til hvordan faglige tekster skal skrives. Lærere/veiledere kan fremsette spesifikke krav som avviker fra disse.

Unngå plagiering

Å plagiere betyr å presentere andres arbeid, idéer og formuleringer som dine egne uten å oppgi kilde.