Publisere studentoppgaver

Når du leverer oppgaven din skal du i tillegg til de trykte eksemplarene også levere fra deg en elektronisk versjon. HINN gjør studentoppgavene tilgjengelig gjennom publisering i Brage.

HINN registrerer følgende studentoppgaver i Brage:

  • Masteroppgaver som har fått A-C på skriftlig del, altså før muntlig.
  • Bacheloroppgaver med resultat A på skriftlig del. 

Fra 2019 vil ikke lenger biblioteket på studiested Lillehammer ta imot trykte eksemplarer av masteroppgaver. 

Sjekkliste før levering

 

Tilgjengeliggjøring av oppgaven

For at oppgaven skal bli gjort tilgjengelig i elektronisk versjon forutsetter det at oppgaven ikke er klausulert og at studenten har gitt sitt samtykke. Generelt ønsker man at alle oppgaver legges inn, med mindre det er helt klare konfidensielle opplysninger, for eksempel oppgaver om Forsvaret, «forretningshemmeligheter» etc. Dette skal da være avklart med veileder.

Ved innlevering i Inspera leveres samtidig et skjema hvor du må ta stilling til følgende punkter:

Du beholder selvfølgelig opphavsretten til oppgaven din. Les mer om opphavsrett.

Studenten og høgskolen har en gjensidig og ubegrenset rett til å avbryte tilgjengeliggjøringen.

 

Hvorfor publisere masteroppgaven på nett?

  • Masteroppgaver er en viktig del av norsk forskning.
  • Oppgaven i Brage er markedsføring av din kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere - benytt den!
  • Forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt kan dra nytte av din oppgave.
  • Kunnskap må formidles for å komme til nytte.
  • Registrering i Brage betyr at oppgaven din blir søkbar i Oria, men også Google Scholar, Google, NORA og andre søketjenester. Det øker oppgavens spredning og synlighet.
  • Oppgaven din vil få en permanent nettadresse som du kan inkludere for eksempel i CV-en din.