Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2014

| Oppdragsrapporter  | Rapporter | Doktorgradsavhandlinger

Oppdragsrapporter 2014

Oppdragsrapport 13/2014
Relasjonsbasert klasseledelse – et komplekst fenomen
Ann Margareth Aasen, Thomas Nordahl, Ellen Nesset Mælan, May Britt Drugli og Lars Myhr

Oppdragsrapport 10/2014
Elevenes stemmer. Forskjeller og likheter mellom jenter og gutters opplevelser av sin skolehverdag
Ann Margareth Aasen og Inger Vigmostad

Oppdragsrapport 9/2014
IAS 19 and Employee Benefits: Some reflections on the Norwegian experience
Jon Lundesgaard
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 8/2014
Ytelsespensjoner og regnskap – Innarbeiding og konsekvenser
Jon Lundesgaard
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 7/2014
Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke
Thomas Nordahl, Kjersti Sørmoen Håland og Ellen Nesset Mælan

Oppdragsrapport 6/2014
Trivsel og kvalitet i barnehagen
Ratib Lekhal og Inger Vigmostad

Oppdragsrapport 5/2014
Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid Indre Østfold
Bjarne Jensen, Ole Gustav Narud, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen

Oppdragsrapport 4/2014
Birkebeinerlandet – Innlandsvikingenes rike
Ole Bakmann og Marius Kjønsberg
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 3/2014
Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013
Ratib Lekhal, Anne Kostøl, Thomas Nordahl, Anne Karin Sunnevåg, Gro Løken, Inger Vigmostad og Lars Myhr

Oppdragsrapport 2/2014
Hjort i Hedmark: Resultater fra GPS-merking 2002–2011
Barbara Zimmermann, Sari Wedul, Kaja Johnsen, Thomas H. Strømseth og Benedicte Østerhus

Oppdragsrapport 1/2014
Å fôra eller ikkje? Ei litteraturoversikt om fôring av storvilt
Jos M. Milner, Karoline T. Schmidt, Ryan K. Brook, Floris M. van Beest og Torstein Storaas
Kun elektronisk

Rapporter 2014

Rapport 10/2014
Feedback, medvirkning og motivasjon. Læreres vurderingspraksis og elevers motivasjon
Bjørg H. Gloppen, Stephen Dobson, William W. Andersen, Victoria P. Christiansen og Hege B. Sofienlund

Rapport 9/2014
The bivariate Power-Normal and the bivariate Johnson’s System bounded distribution in forestry, including height curves. Supplementary material.
Erik Neslein Mønness

Rapport 8/2014
Mer kunnskap til flere
Karen Lysberg og Ida Eggen

Rapport 7/2014
Praksisprosjekt SSI-HF/Høgskolen i Hedmark. Postoperativ kvalme, hodepine og svimmelhet hos pasienter operert for brystkreft
Randi Løviknes

Rapport 6/2014
Sør-Østerdal Region-in-Motion project: A rapid evaluation of the Active Learning Project
Miranda N. Thurston and Ida Storberget

Rapport 5/2014
«BA-kandidaters vurdering av overgangen fra utdanning til arbeidslivet».Kandidatundersøkelse av utvalgte bachelorutdanninger ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2011 og 2012.
Bjørn Berg og Hege Knudsmoen  

Rapport 4/2014
Vurdering av tre hogstmetoder for uttak av biovirke i høyereliggende skog i Vang Almenning
Knut Aavestrud og Ole Bakmann 

Rapport 3/2014
Uttak av biovirke i forbindelse med tynning. En forstudie i forhold til økonomi og skjøtseleffekter
Knut Aavestrud, Ole Bakmann og Stig Ole Stener

Rapport 2/2014
Forstudie; Årsaker til forskjell i fuktinnhold i skogsflis i Norge og Sverige
Ole Bakmann, Stig Ole Stener og Johannes Enersen

Rapport 1/2014
Masterutdanning i psykisk helsearbeid – et studentperspektiv
Bengt G. Eriksson, Arild Granerud og Jan Kåre Hummelvoll

 

Doktorgradsavhandlinger 2014

Ph.d.-avhandling i anvendt økologi 2/2014
Attitudes towards large carnivores and acceptance of illegal hunting. The importance of social attitudes and scales in large carnivore management
Kristin Evensen Gangås

Ph.d.-avhandling i anvendt økologi 1/2014
Predatory behaviour of wolves in Scandinavia
Barbara Zimmermann