Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2013

| Oppdragsrapporter  | Rapporter

Oppdragsrapporter 2013

Oppdragsrapport 4/2013
«Kappes om å hedre hverandre...» Hvilke effekter har kjerneverdier og organisasjonskultur for utviklingen av IKT Grenland?
Yngve Haugstveit og Stig Holen
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 3/2013
Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie – mer læring?
Anne Grethe Kydland
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 2/2013
«Nå bruker vi tid på analyse» – En flermetodisk undersøkelse om læringsmiljøet etter LP-modellen, LP 5 (2010–12)
Hege Knudsmoen, Hanne Jahnsen og Torunn Tinnesand

Oppdragsrapport 1/2013
Opplevelsesaktiviteter i Stor-Elvdal – forstudie 
Marius Kjønsberg, Ole Bakmann og Margrethe Fønhus Skeie
Kun elektronisk 

 

Rapporter 2013

Fra 2013 utgis rapporter kun som elektronisk versjon.

Rapport 6/2013
Selvevaluering i folkehøgskolen – en gave til skoleslaget? Rapport basert på en undersøkelse om selvevaluering i folkehøgskolen
Bjørg Herberg Gloppen

Rapport 5/2013
Inntakskarakterer og utgangskarakterer, tilfellet Høgskolen i Hedmark 2003–2011
Erik Mønness

Rapport 4/2013
Height curves based on the bivariate Power-Normal and the bivariate Johnson’s System bounded distribution
Erik Mønness

Rapport 3/2013
Lærerstudentenes arbeidsinnsats, mestring og fullføring
Marit Bjorvand Børresen, Odd Helge Lindseth og Dag Tangen

Rapport 2/2013
«Tilfredse kandidater». Kandidatundersøkelse av profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2010 og 2011
Hege Knudsmoen og Bjørn Berg

Rapport 1/2013
Frå norskstudent til norsklærar – frå teori til didaktisk refleksjon
Jens Haugan