Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2012

| Oppdragsrapporter | Rapporter | Notater

Oppdragsrapporter 2012

Oppdragsrapport 9/2012
Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. En artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark
Anne-Karin Sunnevåg (Red.)

Oppdragsrapport 8/2012
Fiskeundersøkelser i 11 tilløpsbekker til Mjøsa i Ringsaker kommune, 2012
Arne N. Linløkken
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 7/2012
Baseline: «Framtida er nå». Kartlegging av ledernes oppgaver og tidsbruk i Stange kommunes barnehager og skoler
Bjørn Berg og Hege Knudsmoen
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 6/2012
Varg i Skandinavien och Finland: Slutrapport från inventering av varg vintern 2011-2012
Petter Wabakken, Linn Svensson, Ilpo Kojola, Erling Maartmann, Thomas H. Strømseth, Øystein Flagstad, Mikael Åkesson og Andreas Zetterberg

Oppdragsrapport 5/2012
Ulv i Skandinavia og Finland: Sluttrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2011-2012
Petter Wabakken, Linn Svensson, Ilpo Kojola, Erling Maartmann, Thomas H. Strømseth, Øystein Flagstad, Mikael Åkesson og Andreas Zetterberg

Oppdragsrapport 4/2012
«Utvikling av skolens miljø». En kvantitativ spørreundersøkelse om arbeid med læringsmiljøet ved bruk av LP-modellen 2009–2011
Hege Knudsmoen

Oppdragsrapport 3/2012
Det må være rom for begge deler. Forskningsarbeid – med rom for alle og blikk for den enkelte
Hege Knudsmoen, Lars Arild Myhr, Inger Vigmostad, Ann Margareth Aasen, Thomas Nordahl og Kjersti Sørmoen Håland

Oppdragsrapport 2/2012
The language of education policy. Implementation, practice and learning outcomes in Zambia, Namibia and Norway
Dennis Banda, Louise Mostert og Gerd Wikan

Oppdragsrapport 1/2012
Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet
Jos M. Milner, Torstein Storaas, Floris M. van Beest og Gudbrand Lien

 

Rapporter 2012

Rapport 4/2012
Grønn omsorg fra deltager og tilbyderes perspektiv. Delrapport i prosjektet Recovery-orienterte grønn omsorgstjenester
Arild Granerud, Bengt Eriksson og Inger Elisabeth Lund

Rapport 3/2012
Grønn omsorg i tekst og tale. En diskursorientert tilnærming
Jan Kåre Hummelvoll, Mark Steven Hopfenbeck og Ragnfrid E. Kogstad

Rapport 2/2012
Den femte forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Sammendrag av konferanseinnlegg og program
Gunhild Tomter Alstad og Lars Anders Kulbrandstad (Red.)
Kun elektronisk

Rapport 1/2012
Tujuan dan Nilai-Nilai Yang Digunakan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa: di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh
Aiyub Ilyas
Kun elektronisk

 

Notater 2012

Notat 5/2012
Rapport praksisnær forskning: Hva fikk jeg ut av det? «Faktisk å lytte til svarene – en nødvendig del av den profesjonelle yrkeskompetansen»
Ole Jørgen Ranglund

Notat 4/2012
Intervju av bakkebyråkraten i lys av Gadamer
Ole Jørgen Ranglund

Notat 3/2012
Politiske intensjoner bak satsingen på Grønn omsorg
Ragnfrid Eline Kogstad, Mark Hopfenbeck og Jan Kåre Hummelvoll

Notat 2/2012
Social Networks for Mental Health Clients – Resources and Solution
Ragnfrid Eline Kogstad og Erik Neslein Mønness

Notat 1/2012
Skriftlig veiledning – noen utfordringer
Ole Jørgen Stefferud Ranglund