Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2011

| Rapporter | Oppdragsrapporter | Notater

Rapporter 2011

Rapport 17/2011
«Sammen blir vi gode». Kompetansebygging for å forebygge VAP (Ventilator assosierte pneumoni)
Tuva Sandsdalen Mytting, Åse Espelund, Else Hagen Mæhlum og Sevald Høye
Pris: kr 125,-

Rapport 16/2011
Manglende komparabilitet i kommunale data – eksemplifisert ved utgifter til sentraladministrative oppgaver
Anne Kari Ranheim og Stein Østre
Pris: kr 200,-

Rapport 15/2011
Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder. Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene
Camilla Eline Andersen, Thor Ola Engen, Thomas Gitz-Johansen, Chamilla Strædet Kristoffersen, Lise Skoug Obel, Sigrun Sand og Berit Zachrisen
Pris: kr 200,-

Rapport 14/2011
Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller
Thomas Nordahl, Gro Løken, Hege Knudsmoen, Ann Margareth Aasen og Anne-Karin Sunnevåg
Pris: kr 125,-

Rapport 13/2011
Kvalitetsutvikling i samspillet mellom høgskolen og praksisfeltet i grunnskolelærerutdanningen
Stig Eriksen og Bjørg Herberg Gloppen
Pris: kr 125,-

Rapport 12/2011
«Det gjelder å holde ut». En kvalitativ og kvantitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008–2010 (LPVGO)
Ann Margareth Aasen og Anne Kostøl
Pris: kr 250,-

Rapport 11/2011
Kan vi enes om solidaritet? Solidaritet som holdning og verdi i grunnskolen
Harald N. Løken og Ingebjørg Stubø (Red.)
Pris: kr 150,-

Rapport 10/2011
Statsregnskapet og kommuneregnskapet: Om utviklingen til nå og veien videre
Norvald Nytræ Monsen
Pris: kr 150,-

Rapport 9/2011
«Tilfeldighetenes spill». En kartlegging av spesialundervisning 1–4 timer pr. uke
Hege Knudsmoen, Gro Løken, Thomas Nordahl og Terje Overland
Pris: kr 175,-

Rapport 8/2011
Natur-, frilufts- og gårdsbarnehager. Hva kjennetegner disse? Hva betyr de for barnas utvikling?
Sigmund Lie, Trond Vidar Vedum og Ole Dullerud
Pris: kr 125,-

Rapport 7/2011
Elevvurdering og tilpasset opplæring. Hva betyr elevvurdering for tilpasset opplæring? Hva betyr skole–hjem-samarbeidet for tilpasset opplæring?
Stig Eriksen, Stephen Dobson, Kari Nes og Sigrun Sand
Pris: kr 220,-

Rapport 6/2011
Trepartsamtalen, et praktisk bidrag til en profesjonsrettet lærerutdanning?
Åsne Ranheimsæter, Tove Sommervold og Tormod Areson Stauri
Pris: kr 100,-

Rapport 5/2011
«Vi ser at det funker». En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008–2010 (LP3)
Ann Margareth Aasen og Kristin Søby
Pris: kr 150,-

Rapport 4/2011
Våren kommer! Forskerspiren som metodisk tilnærming i et feltarbeid
Per Ivar Kvammen og Mari Lutnæs Brekke
Pris: kr 100,-

Rapport 3/2011
Praksis som integrerende del i førskolelærerutdanningen
Gudrun Sælen Halmrast, Randi Taarud og Bergljot Østerås
Pris: kr 100,-

Rapport 2/2011
«Det er fedt». Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken
Pris: kr 125,-

Rapport 1/2011
Sagatun Brukerstyrt Senter – brukererfaringer
Marthe Øvergaard
Pris: kr 100,-

 

Oppdragsrapporter 2011

Oppdragsrapport 1/2011
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2010-2011
Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Erling Maartmann, Linn Svensson, Mikael Åkesson, Øystein Flagstad, Olof Liberg, Ilpo Kojola

 

Notater 2011

Notat 3/2011
The Power-Normal Distribution and Johnsons System bounded distribution: Computing details and programs
Erik Mønness

Notat 2/2011
Challenges of Corporate Financial Management
Jacek Jaworski

Notat 1/2011
A short note on Variograms and Correlograms
Erik Mønness and Shirley Coleman