Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2010

| Rapporter  | Oppdragsrapporter  | Notater

Rapporter

Rapport 6/2010
Betingelser for innovasjon på regionalt nivå – sett fra et innovasjonsbyråkratisk ståsted
Hans Christian Høyer
Pris: kr 110,-

Rapport 5/2010
Sagatun Brukerstyrt Senter – brukerstyring i praksis. Beskrivelse av mål og verdier
Arild Granerud og Linda Granlien
Pris: kr 100,-

Rapport 4/2010
«Onger er rare». Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune
Ann Margareth Aasen, Anne Kostøl, Thomas Nordahl og Dordy Wilson
Pris: kr 200,-

Rapport 3/2010
Implementering av LP-modellen. Evaluering av arbeidet med LPmodellen 2007–2009 (LP-2)
Anne-Karin Sunnevåg og Ann Margareth Aasen
Pris: kr 200,-

Rapport 2/2010
Sammenlikning av genetisk variasjon hos settefisk og villfisk fra Rena og Savalen i Glommavassdraget
Arne N. Linløkken og Wenche Johansen
Pris: kr 100,-

Rapport 1/2010
Øremerkede skatter for bedre folkestyre og økt velferd
Stein Østre
Pris: kr 230,-

 

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 3/2010
Hvilke faktorer har betydning for implementering og spredning av CLIL?
Jan Merok Paulsen

Oppdragsrapport 2/2010
Lærerperspektiver på CLIL. Didaktiske valg og rammebetingelser
Jan Merok Paulsen

Oppdragsrapport 1/2010
Evaluering av tiltak for å redusere elgpåkjørsler på veg
Therese R. Sivertsen, Hege Gundersen, Christer M. Rolandsen, Harry P. Andreassen, Frank Hanssen, Martin G. Hanssen og Odd Lykkja

 

Notater

Notat 2/2010
Mot globalisert IFRS der også USA er med
Jon Lundesgaard

Notat 1/2010
Mat, måltider og ernæring på sykehjem til beboernes helse, glede, trivsel og livslyst. Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innenfor området ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleienettverk
Åse Monica Leirvik, Morten Einarsrud, Frøydis Berg og Kari Kvigne