Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2008

| Rapporter | Oppdragsrapporter | Notater |

Rapporter

Rapport 16/2008
Styrketrening, hurtighet og spenst hos 14–16-årige fotballspillere
Peter Mykleset

Rapport 15/2008
Hva betyr idrett for deg?
Johannes Østerås

Rapport 14/2008
Tankeverk – skaperverk – byggverk
Lars Austnes og Walborg Fjeldstad

Rapport 13/2008
Evaluation of the Traditional Life Skills Project, Karas Region, Namibia
Jørgen Klein og Calvin Martin

Rapport 12/2008
Større språklig mangfold – en utfordring for lærerutdanning og grunnskole: Et bidrag til fornying av norskfaget
Lars Anders Kulbrandstad

Rapport 11/2008
Implementering og operasjonalisering av verdibegreper: En casestudie av 5 skoler tilknyttet verdi- og utviklingsnettverket Skal – skal ikke
Anne Kristoffersen Kostøl

Rapport 10/2008
Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene
Rune Sarromaa Hausstätter, Kari Nes, Inger Marie Kleppan, Lene Sletten

Rapport 9/2008
Forvaltningsbudsjettering: teoretiske betraktninger relatert til kommunesektoren
Stein Østre

Rapport 8/2008
Jo bedre vi er sammen. Ottestadmodellen – bryet verdt?
Liv Ødbehr, Morten Heia, Anne R Haugen og Tone Sandvold

Rapport 7/2008
Challenges in the primary education in Namibia
Gerd Wikan

Rapport 6/2008
Ulike typer teaterdukker: Materialvalg, konstruksjon og bevegelighet
Kirsten E. Ekern

Rapport 5/2008
Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse
Kjell Nordby, Kari Kjønsberg og Jan Kåre Hummelvoll

Rapport 4/2008
Fysisk aktivitet på mellomtrinnet i grunnskolen. Et studentinvolvert samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og Søbakken skole
Bente Ovèdie Skogvang, Torgrim Norheim, Arild Storberget og Kristin Hole

Rapport 3/2008
Økologi i furuskogen: et undervisningsopplegg knyttet til furuskogen der elevene i femte klasse lærer om planter, dyr og økologiske prosesser
Per Ivar Kvammen og Mari Lutnæs Brekke

Rapport 2/2008
Spesialundervisningen i grunnskolen - stor avstand mellom idealer og realiteter
Thomas Nordahl og Anne-Karin Sunnevåg

Rapport 1/2008
«Å se mennesket på en ny måte...» Evaluering av «Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid Utena–Hedmark»
Margrethe Valen Gillund

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 8/2008
«Det er som en orkan inne i meg...» – hverdagsskildringer fra ungdommer som sliter med livet
Jan Stensland Holte

Oppdragsrapport 6/2008
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2007-2008
Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Linn Svensson og Ilpo Kojola

Oppdragsrapport 5/2008
Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren
Hanne Haave, Tore Hafting, Yngve Haugstveit og Sigrun Odden

Oppdragsrapport 4/2008
Elg i Atndal og naboområder - forvaltning av elg og skog
Knut Solbraa
Bestill trykt utgave

Oppdragsrapport 3/2008
Boplikt - en analyse av erfaring i Hedmark
Tor Arnesen og Erik Mønness

Oppdragsrapport 2/2008
Building Bridges. Proceedings of the fourth international conference of The Consumer Citizenship Network, Sofia, Bulgaria 2007
Alexandra Klein, Dag Tangen and Victoria Thoresen (red.)

Oppdragsrapport 1/2008
Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen
Torstein Storaas et al.

Notater

Notat 12/2008
Videoforelesninger på nettet – 2. Utprøving av nettbaserte videoforelesninger i høgskoleundervisningen over to år
Svein Foss

Notat 11/2008
Hjelp når du trenger det. Bedret tilgjengelighet i psykisk helsevern. Del 1
Lars Danbolt, Kari Kjønsberg, Lars Lien og Arild Granerud

Notat 10/2008
Digital kompetanse i ungdomsskolen Arbeidsrapport 2: Ajer
Bjørn Faugli, Rafael Hope, Terje Mølster og Gerd Wikan

Notat 9/2008
Evaluering av KS’ ledelsesutviklingsprogrammer. Oversikt over resultater fra deltakerundersøkelsen
Sigrun Odden

Notat 8/2008
Å bygge broer mellom teori og praksis
Anne Holt, Siri A. Nyheim og Anne Bergliot Øyehaug

Notat 7/2008
Friluftsliv og dans på mellomtrinnet. Et studentinvolvert samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og Søbakken skole
Arild Storberget, Torgrim Norheim, Bente Ovèdie Skogvang og Cecilie Østrem Salsten

Notat 6/2008
Venture capital and innovation
Tore Anstein Dobloug

Notat 5/2008
Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen. Arbeidsrapport 1: Åretta
Bjørn Faugli, Rafael Hope, Terje Mølster og Gerd Wikan

Notat 4/2008
Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen. Arbeidsrapport 1: Ajer
Bjørn Faugli, Rafael Hope, Terje Mølster og Gerd Wikan

Notat 3/2008
Miljøterapiprosjektet – mål og verdigrunnlag 2
Kari Nysveen, Eva Karin Hagen, Arild Granerud og Kjell Nordby

Notat 2/2008
Hva betyr idrett for deg?
Johannes Østerås

Notat 1/2008
Miljøterapiprosjektet – mål og verdigrunnlag 1
Kari Nysveen, Kari Veisten, Arild Granerud og Jan Kåre Hummelvoll