Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2007

| Rapporter  |   Oppdragsrapporter  |   Notater  |   Informasjonsrapporter |

Rapporter

Rapport 16/2007
Evaluering av fiskeutsettingene i Glomma på strekningen Høyegga–Rena
Kjell Langdal

Rapport 15/2007
Helsereform. Utfordringer og løsninger
Bjarne Jensen og Magnar Bollingmo

Rapport 14/2007
Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning
Stein Østre

Rapport 13/2007
Resultatstyring i offentlig forvaltning: mål og resultatstyring: muligheter og begrensninger for offentlig virksomhet
Stein Østre

Rapport 12/2007
Offentlige velferdsgoder: økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management
Bjarne Jensen Rapport

Rapport 11/2007
Reading among grade six learners in Namibia and Norway: an investigation of reading habits and attitudes of learners in the Khomas and Oshana regions of Namibia and the Hedmark region in Norway
Gerd Wikan, M. Louise Mostert, Anne Marit V. Danbolt, Kari Nes, Francis Nyathi and Job Hengari

Rapport 10/2007
Fjernundervisning, Fronter og mappevurdering, gir det god nok studiekvalitet? En evaluering av studietilbudet ved videreutdanning i psykisk helsearbeid
Ingeir Raukleiv

Rapport 9/2007
Tankeverk – skaperverk – byggverk
Walborg Fjeldstad

Rapport 8/2007
Den miljøterapeutiske samtalen: en viktig kanal i samarbeidet med pasienter med en psykoselidelse
Dag Østby

Rapport 7/2007
Miljøterapi: virksomme elementer i miljøterapi rettet mot behandlingen av psykoselidelser
Bjørn Stensrud

Rapport 6/2007
Natur og kunnskapsturisme - fra studium til nye næringer
Terje Motrøen og Anders Bryn

Rapport 5/2007
Fra penn og papir til skjerm og tastatur: utvikling av handlingskompetanse i elektronisk sykepleiedokumentasjon
Berit Arnesveen Bronken, Merete Furnes og Ulf Stigsson

Rapport 4/2007
Elever i og fra små og store skoler: presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune
Thomas Nordahl

Rapport 3/2007
Evaluering av «FiN STIL» (Framework i Norge. System for tidlig intervensjon i læringsmiljøet)
Kari Bern og Thomas Nordahl

Rapport 2/2007
Settefisken i Søndre Rena - en evaluering av effekter
Kjell Langdal, Olav Berge og Roar Borgerås

Rapport 1/2007
Handlingsorientert forskningssamarbeid: refleksjoner fra forskningsprosjektet «Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet» (PHIL)
Gro Beston, Lisbet Borge, Bengt E. Eriksson, Jan Stensland Holte, Jan Kåre Hummelvoll & Arild Ottosen (red.)

 

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 8/2007
Dødspeilesenderprosjektet 2006: en undersøkelse av tapsomfang og tapsårsaker hos lam på utmarksbeite i Flekkefjord, Lund østre og Falkemannen beitelag
Julie Gaukerud Sørby, Stein Gunnar Clemensen og Erlend Birkeland Nilsen

Oppdragsrapport 7/2007
Varg i Skandinavien: statusrapport för vintern 2006-2007
Åke Aronson, Petter Wabakken, Linn Svensson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand och Ilpo Kojola

Oppdragsrapport 6/2007
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2006-2007
Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Linn Svensson og Ilpo Kojola

Oppdragsrapport 5/2007
Mapping trees with thicket with optical images: testing the use of high resolution image data for mapping moose winter food resources
Floris Jan Groesz og Leif Kastdalen

Oppdragsrapport 4/2007
Catalyzing Change: proceedings of the third international conference of The Consumer Citizenship Network, Hamar 2006
Dag Tangen og Victoria Thoresen (red.)

Oppdragsrapport 3/2007
Barn og natur: en spørreundersøkelse om kunnskap og holdning til naturen blant norske femteklassinger
Hans Martin Lillebo, Hege Gundersen og Erlend Birkeland Nilsen

Oppdragsrapport 2/2007
Årsrapport for rypetaksering 2006: rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011
Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen, Torstein Storaas, Pål Fossland Moa og Jo Inge Breisjøberget 

Oppdragsrapport 1/2007
Rådyrprosjektet i Borre - en analyse av innsamlet jaktmateriale og framtidige forvaltningsmuligheter
Erlend Birkeland Nilsen 

 

Notater

Notat 10/2007
Idrettslaget som helseprodusent – andre refleksjon om perspektiver – første tanker om presentasjon av empiri
Eivind Å. Skille

Notat 9/2007
Det gode spørsmål
Jens Petter Madsbu og Åse Thomassen

Notat 8/2007
Fisk og fiskestell i Romedal Almenning, Stange kommune: forslag til driftsplan
Arne Linløkken 

Notat 7/2007
Organisasjonskulturens teorimodeller: teori og modellutvikling
Yngve Haugstveit

Notat 6/2007
Cluster initiative in pop & rock in Hedmark County, Norway: which methods are importante for a positive developement of a cluster initiative towards a sustainable cluster?
Petter Lexander

Notat 5/2007
Videoforelesninger på nettet: utprøving av nettbaserte videoforelesninger i høgskoleundervisningen
Svein Foss

Notat 4/2007
Organisasjonskultur og resultater: organisasjonskulturens effekt på oppnåelse av resultater i bedrifter og organisasjoner: en forskningsgjennomgang
Yngve Haugstveit

Notat 3/2007
Undervisningsplan for «Master of Public Administration»: Midt-Skandinavisk kompetanse- og lederutdanningsprogram
Yngve Haugstveit og P. O. Norell

Notat 2/2007
Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse
Kjell Nordby, Kari Kjønsberg og Jan Kåre Hummelvoll

Notat 1/2007
Studieplan for «Master of Public Administration»
Yngve Haugstveit

 

Informasjonsrapporter

Informasjonsrapport 2/2007
Prosjektet ”Bibliotekar i faglig kontorfellesskap”: sluttrapport
Laila Bäckmark og Eva Reiten Sæta

Informasjonsrapport 1/2007
Fiskeundersøkelser i Markbulidammen i forbindelse med søknad om utvidet regulering
Frode Næstad og Kåre Sandklev