Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2006

Rapporter |  Oppdragsrapporter |  Notater |  Informasjonsrapporter |

Rapporter

Rapport 13/2006 
Tegning som lek. En analyse av barns narrative tegneaktivitet med utgangspunkt i sentrale kjennetegn ved symbollek 
Kirsten Ekern og Berit Zachrisen  

Rapport 12/2006 
God regionreform : analyse av hovedalternativer og erfaringer fra Møre og Romsdal fylke 
Bjarne Jensen  

Rapport 11/2006 
Evaluering av SANN-prosjektet ved Midt-Østerdal videregående skole. SANN: Skole - Arbeid - Nytenkning - Nærmiljø 
Inge Hermanrud  

Rapport 10/2006 
Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen 
Sigrun Odden  

Rapport 9/2006 
Inkluderende skoleutvikling. Erfaringer med Inkluderingshåndboka i Lillehammer kommune 
Kari Nes, Karin Moen og Marit Strømstad  

Rapport 8/2006 
Friluftsliv i øvingsskolen – et studentinvolvert utviklingsarbeid 
Torgrim Norheim og Arild Storberget  

Rapport 7/2006 
Ungdom og idrett. Empiriske faktorer, teoretiske perspektiver og metodiske refleksjoner 
Eivind Å. Skille  

Rapport 6/2006 
Idrett som sosialpolitikk. Storbyprosjektet, politikkdannelse og implementering 
Eivind Å. Skille  

Rapport 5/2006 
Vurdering som profesjonsfaglig kompetanse. Rapport fra et KUPP-prosjekt 
Tove Brit Haugstveit, Gunvor Sjølie og Bjarne Øygarden  

Rapport 4/2006 
Rom for alle? Etiske dilemmaer for skoleledelsen i en flerkulturell grunnskole 
Lars Viggo Berntsen  

Rapport 3/2006 
Elg og selektiv hogst 
Barbara Zimmermann, Torstein Storaas, Tobias Goedde og Nils Lieungh  

Rapport 2/2006 
Multimedier i global læring 
Rafael Hope, Terje Mølster og Gerd Wikan  

Rapport 1/2006  
Personalsamarbeid i barnehagen med vekt på kommunikasjon. Rapport fra et utviklingsprosjekt i Borgen barnehage 
Marit Bjorvand Børresen og Håkon Haug   

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 3/2006  
Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2005-2006 
Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Linn Svensson og Ilpo Kojola 

Oppdragsrapport 2/2006 
Bevis på bønders kunnskap? Kompetansebehov og behov for dokumentasjon av realkompetanse blant bønder i Hedmark
Ilona M. Drivdal 

Oppdragsrapport 1/2006 
Norges Jeger- og Fiskerforbunds Testjegerprosjekt – en vurdering av drepeevne for ulike hagltyper 
Hege Gundersen, Bjørn Ivar Rindal og Scott Brainerd  

Notater

Notat 4/2006  
Kommentar : om formål i utkast til FASB/IASB rammeverk 
Jon Lundesgaard 

Notat 3/2006 
Regnskapsloven av 1998 med endringer : grunnleggende retningslinjer og prinsipper 
Jon Lundesgaard  

Notat 2/2006 
Idrettslaget som helseprodusent. Introduksjon, teori og metodologi i studiet av idrettslag og sentral idrettspolitikk med fokus på helse 
Eivind Å. Skille  

Notat 1/2006 
The Researcher and the Enterprise: Dialogue and the Potential of Innovation 
Tore Hafting  

Informasjonsrapporter

Informasjonsrapport 1/2006 
Erfaringer med plagiatkontrollverktøy 
Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold