Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2005

| Rapporter|   Oppdragsrapporter |   Notater |   Informasjonsrapporter |

Rapporter

Rapport 17/2005 
Eksamensordning i heimkunnskap ved lærerutdanning i Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Telemark 
Lilja E.K. Palovaara Søberg og Bjørg Harman  

Rapport 16/2005 
Bosetting Åmot – om forutsetninger for bosetting av ansatte i Rena leir 
Kristin Stevik  

Rapport 15/2005 
Årsrapport for rypetaksering 2005 
Håkon Solvang, Hans Christian Pedersen, Torstein Storaas, Pål Fossland Moa og Halgrim Breie  

Rapport 14/2005 
Selektiv hogst og utmarksinteressene 
Torstein Storaas, Odd Reidar Fremming og Benedicte Østerhus  

Rapport 13/2005 
Økonomi og planlegging ved forvaltningsprinsippet KONTUS sammenlignet med flatehogst 
Petter Økseter og Severin Myrbakken  

Rapport 12/2005 
Selektive hogster bra for storfuglkyllinger 
Mikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes og Torstein Storaas  

Rapport 11/2005 
Life Satisfaction in Asian Households: A Model of Health, Family Life and Money 
Andrew Criswell og Vanchai Ariyabuddhiphongs  

Rapport 10/2005 
Does a 20 minute walk every day for one year produce benefits in physical performance of school children? 
Astrid N. Sjølie og Erik Mønness  

Rapport 9/2005 
Sorterte steinsirkler på Kvadehuksletta, Svalbard 
Terje Motrøen, Helene Eide og Knut Nordahl  

Rapport 8/2005 
Det nødvendige brukerperspektivet i psykisk helsearbeid 
Gro Beston, Jan Stensland Holte, Bengt G. Eriksson og Jan Kåre Hummelvoll (red.)  

Rapport 7/2005  
Kommunikasjon mellom baklandet og førstelinjen – hvordan er den interne kommunikasjonen mellom baklandet og førstelinjen ved 4 servicekontor? 
Therese E. Sverdrup 

Rapport 6/2005 
Fra Pokémon til Digimon – En etisk analyse av to populære TV-serier 
Berit Zachrisen  

Rapport 5/2005 
To år i barnehagen og to år i skolen – en oppfølging av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle 4- og 5-åringer i bydel Gamle Oslo 
Sigrun Sand  

Rapport 4/2005 
To essays om Abraham Pihl 
Knut Imerslund (red.)  

Rapport 3/2005 
Kommunesammenslutning eller samarbeid i Sør-Østerdal 
Stein Østre (red.) med bidrag av Kristin Stevik, Ole Jørgen Klaussen, Ole Ragnar Langen, Inge Hermanrud og Mona Strand   

Rapport 2/2005  
Krysspeilinger IV. Artikler fra Forskningsdagen 2004 
Knut Imerslund (red.) 

Rapport 1/2005 
Årsrapport for skogsfugltaksering 2004 
Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Torstein Storaas  

 

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 7/2005 
Taking Responsibility. Proceedings of the second international conference of The Consumer Citizenship Network, Bratislava 2005 
Dag Tangen og Victoria W. Thoresen (red.)  

Oppdragsrapport 6/2005 
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2004-2005 
Petter Wabakken m.fl.  

Oppdragsrapport 5/2005 
Beiteskader og framtidig forvaltningsstrategi av elg i Nord-Østerdal – Røros elgregion, vestre arbeidsområde 
Erik Ola Helstad, Odd Reidar Fremming, Torstein Storaas og Knut Solbraa  

Oppdragsrapport 4/2005 
Geografisk nøyaktighet på kulturminner i skog og utmark - resultater fra et prosjekt i Ringerike kommune 
Ragnar Braata, Tom Hammerstad, Øystein Vaagan og Hege Gundersen  

Oppdragsrapport 3/2005 
Elever fra språklige minoriteter i grunn- og videregående skole – en studie av ressurssituasjonen i norsk-som-andrespråkundervisningen 
Joar Aasen og Erik Mønness  

Oppdragsrapport 2/2005 
Om kvinner og gynekologisk kreft 
Liv Helene Bekkeli og Merete Furuberg (red.)  

Oppdragsrapport 1/2005 
Prosjekt Elg – trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004. Hvordan unngå elgpåkjørsler på vei og jernbane 
Torstein Storaas, Knut B. Nicolaysen, Hege Gundersen og Barbara Zimmermann  

 

Notater

Notat 9/2005 
Kommentar til Johannes-evangeliet. Logos og sarks 
Gunner Ljødal  

Notat 8/2005 
Om kunnskapsbasen: Kunnskap, innovasjon og læring 
Jon Lundesgaard  

Notat 7/2005 
Mot et europeisk regnskapsreguleringsregime: IASB-regelverket og det balanseorienterte konseptuelle rammeverket 
Jon Lundesgaard  

Notat 6/2005 
Utdanning i pedagogikk og pedagogisk praksis – en drøfting 
Karl-August Haslestad  

Notat 5/2005 
«Friluftsliv» and teaching methods - classroom managment and relational thinkning 
Karl-August Haslestad 

Notat 4/2005  
Deltakelse i lokalpolitikk. 5 artikler 
Mona Strand 

Notat 3/2005 
Kan – kan ikke: opphavsrett og kopiering 
Kristin Røijen og Tone Vold  

Notat 2/2005  
Matematikkunnskaper ved begynnelsen av videregående skole 
Olaf Langnes 

Notat 1/2005  
Ny 4-årig allmennlærerutdanning med uteskole, helse og miljø. - Et bidrag til fornyelse av norsk allmennlærerutdanning? 
Arne N. Jordet (red.) 

 

Informasjonsrapporter

Informasjonsrapport 3/2005 
Fastsetting av basisfinansieringen til høgskolene 
Erik Mønness 

Informasjonsrapport 2/2005 
Rapport forprosjekt Campus 4 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk 
Erik Mønness med flere  

Informasjonsrapport 1/2005 
Open Access - Høgskolen i Hedmark  
Klaus Jøran Tollan og Anne Myrtrøen