Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2004

Rapporter  |   Oppdragsrapporter  |   Notater |   Informasjonsrapporter

Rapporter

Rapport 22/2004  
Årsrapport for rypetaksering 2004 
Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Torstein Storaas 

Rapport 21/2004 
Etter smilekursene. To tekster om leverandør- og kunderoller i en modernisert tjenesteøkonomi 
Kristian Aasbrenn  

Rapport 20/2004  
Tjenesteutvikling i offentlig sektor. Å nå alle med tjenestene – mer enn et spørsmål om desentraliserte tilbud 
Kristian Aasbrenn 

Rapport 19/2004 
Sosial integrering for mennesker med psykiske problemer - erfaringer, utfordringer og ønsket støtte 
Arild Granerud  

Rapport 18/2004 
Electronic Transmission of Prescriptions: Pre and Post Intervention Changes in GP Attitude 
Kim Pearce, Shirley Coleman, Erik Mønness  

Rapport 17/2004 
Pedagogisk filosofi. Forstudie. Del 2: På terskelen til det moderne 
Joar Aasen  

Rapport 16/2004 
Veiledning i skole og barnehage med utgangspunkt i ”Handling/refleksjonsmodellen” og ”Milanomodellen” 
Marit Bjorvand Børresen  

Rapport 15/2004 
Inkludering i innovasjonsperspektiv 
Marit Strømstad, Kari Nes og Kjell Skogen  

Rapport 14/2004 
Inkluderende skoler? Casestudier fra fem skoler 
Kari Nes, Marit Strømstad og Kjell Skogen  

Rapport 13/2004 
Tekststrukturens innvirkning på leseforståelsen 
Anne Charlotte Torvatn  

Rapport 12/2004 
Nettlæring for nettundervisning. En analyse av Nettlærerkurset ved Høgskolen i Hedmark 
Svein Foss  

Rapport 11/2004 
Elever og livstolkingspluralitet i KRL-faget: Mellomtrinnelever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn 
Sidsel Lied  

Rapport 10/2004 
Art Nouveau som inspirasjon i skapende arbeid. Design og idéutvikling 
Walborg Fjeldstad og Lars Austnes  

Rapport 9/2004 
KONTUS. Sammenligning av driftspris og skader på gjenstående trær og terreng ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst (Revidert utgave) 
Stig Ole Stener, Merete Furuberg og Stig Nordli  

Rapport 8/2004 
Styringsdokumenter og inkludering. Dokumentanalyse 
Marit Strømstad, Kari Nes og Kjell Skogen  
 
Rapport 7/2004 
Romerikselgen - arealbruk etter Gardermoutbyggingen 
Leif Kastdalen og Hege Gundersen  

Rapport 6/2004 
Forsøk med bruk av IKT i matematikkundervisningen 
Ronald Bradal  

Rapport 5/2004  
Å være minoritetsstudent i grunnutdanning i sykepleie 
Liv Helene Bekkeli 

Rapport 4/2004 
Pedagogisk filosofi. Forstudie. Del 1: Den klassiske greske antikken 
Joar Aasen  

Rapport 3/2004 
En spørreundersøkelse om inkludering i skolen 
Kari Nes, Marit Strømstad og Kjell Skogen  

Rapport 2/2004 
KONTUS. Sammenligning av driftskostnader og skader på gjenstående trær og terreng ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst 
Stig Ole Stener, Merete Furuberg og Stig Nordli  

Rapport 1/2004 
Krysspeilinger III. Artikler fra Forskningsdagen 2003 
Knut Imerslund (red.)  

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 5/2004 
Ulv i Skandinavia. Statusrapport for vinteren 2003-2004 
Petter Wabakken m.fl.  

Oppdragsrapport 4/2004 
Using, choosing or creating the future? 
Victoria W. Thoresen (ed.)  

Oppdragsrapport 3/2004 
C. A. Gottlunds «Folkmängden på finnskogarne» fra 1823 
Jan Myhrvold og Niclas Persson  

Oppdragsrapport 2/2004 
Ulv i Skandinavia. Statusrapport for vinteren 2002-2003 
Petter Wabakken, Åke Aronson, Håkan Sand, Håvard Rønning og Ilpo Kojola  

Oppdragsrapport 1/2004 
Prosjekt innlandsoter. Utbredelse og bestandsutvikling av oter i Hedmark fylke 1901 - 2002 
Michael Dötterer1, Petter Wabakken, Barbara Zimmermann, Hanne Christensen, Erling Maartmann, Marius Omland, Tom Johansen og Jon Arnemo  

Notater

Notat 10/2004
Sosial konstruksjon av teknologi. Konstruktivistisk perspektiv på teknologianvendelse og -utvikling, eksemplifisert ved SMS 
Jens Petter Madsbu 

Notat 9/2004 
Realisme og relativisme innenfor sosial konstruktivisme 
Jens Petter Madsbu  

Notat 8/2004 
Kultur- og språkfagenes didaktikk. Sammendrag av konferanseinnlegg og program 
Petter Dyndahl og Hans Kristian Rustad (red.)  

Notat 7/2004 
The Parties of Working Life, Innovation, and Regional Development 
Tore Hafting 

Notat 6/2004 
Den første forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Sammendrag av konferanseinnlegg og program 
Lise Iversen Kulbrandstad, Gunhild Tveit Randen og Lars Anders Kulbrandstad (red.)  

Notat 5/2004 
Næringsutvikling og arbeidsplasser i utmark. Momenter for Fylkesplan for Hedmark 2005 – 2008 
Odd Reidar Fremming, Torstein Storaas og Kjell Langdal  

Notat 4/2004 
Work Organisation, Competence Development, and Health: What is to be known and what is to be done? 
Tore Hafting  

Notat 3/2004  
"Alle kan jo glemme". Utvikling av kunnskap og kompetanse i integritetsstyrkende omsorg og pleie i møte med personer med begynnende demens 
Synøve Mæhlum 

Notat 2/2004 
Den spesialiserte generalisten. Den psykiske helsearbeiders kjerne-kompetanse og faglige selvforståelse innen kommunal pleie- og omsorgstjeneste 
Jan Stensland Holte og Jan Kåre Hummelvoll  

Notat 1/2004 
Digitale medier i global læring. Erfaringer med Globalis 
Rafael Hope, Terje Mølster og Gerd Wikan  

Informasjonsrapporter

Informasjonsrapport 1/2004  
Mester i førstelinjetjeneste. Servicestudiet - Pilotkullet 2001-2003. Evaluering av innhold og gjennomføring 
Kristian Aasbrenn