Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2003

Rapporter |  Oppdragsrapporter |  Notater |

Rapporter

Rapport 23/2003 
NBLE (Net Based Learning Environment) 
Bjørn Faugli  

Rapport 22/2003  
On-Line learning and Traditional Organizations 
Bjørn Faugli 

Rapport 21/2003 
Evaluation of Learning Processes in general and Computer Supported Learning Processes in particular 
Bjørn Faugli  

Rapport 20/2003  
Evolution of Education, Theories of Learning and Computer Supported Learning 
Bjørn Faugli 

Rapport 19/2003  
Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003 
Thomas Cottis (red.) 

Rapport 18/2003 
«Det går an å lage ganske mye morsomt ut av læring» Evaluering av Puggandplay II 
Berit Zachrisen  

Rapport 17/2003  
Folkehelsearbeid i sykepleierutdanningen - utvikling av et undervisningsopplegg 
Anne Trollvik, Randi Jørstad og Synøve Mæhlum 

Rapport 16/2003 
Norske klassikere: litterære essays 
Knut Imerslund  

Rapport 15/2003 
Skoleutvikling og læring i forskende partnerskap : prosjekt 'Zebra' i lys av aksjonsforskning 
Ola Johan Sjøbakken  

Rapport 14/2003  
Ved nåløyet : rapport fra konferansen 'Hvordan klarer minoritetselevene seg i skolen?' 
Joar Aasen, Thor Ola Engen og Kari Nes (red.) 

Rapport 13/2003  
Merkingsforsøk i fisketrappa ved Strandfossen i Glomma i perioden 1984-2002 
Jon Museth og Tore Qvenild 

Rapport 12/2003 
Merkingsforsøk i fisketrappa ved Løpet i Renavassdraget i perioden 1985-2000 
Jon Museth og Tore Qvenild  

Rapport 11/2003  
Merkingsforsøk i fisketrappa ved Storsjødammen i Rena-vassdraget i perioden 1985-2000 
Jon Museth og Tore Qvenild 

Rapport 10/2003 
Psykiatrisk omvårdnad och psykiskt hälsoarbete i lokalsamhället : en resumé av internationell forskning och yrkesmässig reflektion 
Birgitta Hedelin, Elisabeth Severinsson og Jan Kåre Hummelvoll  

Rapport 9/2003 
Lutvann-undersøkelsen. En case-studie om uteskolens didaktikk. Delrapport 2 
Arne N. Jordet  

Rapport 8/2003  
Prosjektbarnehagen og 4-åringene : evaluering av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle 4- og 5-åringer i bydel Gamle Oslo : rapport 3 
Sigrun Sand og Tove Skoug 

Rapport 7/2003  
Ensretting eller mangfold : en studie av strategi og organisasjonsformer i VM-sluttspillet fotball 2002 
Tor Helge Pedersen 

Rapport 6/2003  
Med Madhia og Akbar fra barnehage til skole : en oppfølging av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo : rapport 2 
Tove Skoug og Sigrun Sand 

Rapport 5/2003 
Rural development in Bostwana 
Gerd Wikan  

Rapport 4/2003 
Allmennlærer- og førskolelærerstudentene ved Høgskolen i Hedmark : motivasjon, trivsel og arbeidsinnsats : forskjeller og likheter : førsteårsstudenten i fokus (FIF) - delrapport 
Marit Bjorvand Børresen og Dag Tangen  

Rapport 3/2003 
Vassdragsundersøkelser i Imsa og Åsta 
Roar Borgerås, Kåre Sandklev, Olav Berge og Pål Adolfsen  

Rapport 2/2003 
Pårørendes status 
Sevald Høye  

Rapport 1/2003 
Elever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn 
Sidsel Lied   

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 3/2003 
Developing Consumer Citizenship : Conference and progress report #2  
Victoria W. Thoresen (ed.)  

Oppdragsrapport 2/2003  
«Ein stad skal dei så sin rug» 
Thor Ola Engen 

Oppdragsrapport 1/2003  
Varg i Skandinavien. Statusrapport för vintern 2001/2002  
Åke Aronson, Petter Wabakken m.fl.  

Notater

Notat 10/2003 
From intra to inter organizational development and computer-supported learning 
Bjørn Faugli  

Notat 9/2003 
Psykososialt arbeidsmiljø : endring og nærvær 
Tore Hafting  

Notat 8/2003 
En kort orientering om mennesker med utviklingshemming 
Kari-Janna Hagen  

Notat 7/2003 
Mappevurdering som studie- og eksamensform : utprøving ved grunnutdanning i sykepleie og videreutdanning i psykisk helsearbeid 
Sevald Høye, Wenke Moldjord og Ingeir Reukleiv  

Notat 6/2003 
Didaktisk funksjonsperspektiv i nettbaserte læringsmiljøer 
Svein Foss  

Notat 5/2003 
Idégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeid 
Arild Ottosen, Jan Stensland Holte og Jan Kåre Hummelvoll  

Notat 4/2003 
Trosopplæring og pluralisme : tre artikler om religionsundervingen i skolen 
Olav Hovdelien  

Notat 3/2003 
Idé, form og design : art nouveau som innfallsvinkel til skapende arbeid 
Walborg Fjeldstad  

Notat 2/2003 
Idégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeid 
Liv Kaatorp, Jan Stensland Holte og Jan Kåre Hummelvoll  

Notat 1/2003 
Truly yours, your biggest fan, this is Stan : dramaturgi, remediering og iscenesettelse hos Eminem 
Petter Dyndahl