Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2002

Rapporter  |  Oppdragsrapporter  |  Notater |  Informasjonsrapporter

Rapporter

Rapport 12/2002 
Krysspeilinger II: artikler fra Forskningsdagen 2002 
Knut Imerslund (red.)  

Rapport 11/2002 
Markberedning: sammenligning av tilslag og høydevekst på furuforyngelse ved bruk av fem markberedningsprinsipper i Stor-Elvdal, Hedmark 
Stig Ole Stener  

Rapport 10/2002 
Lutvann-undersøkelsen: en case-studie om uteskolens didaktikk. Delrapport 
Arne N. Jordet  

Rapport 9/2002 
Unitary school - inclusive school: a conference report 
Kari Nes og Marit Strømstad (red.)  

Rapport 8/2002 
Kulturell identitet og regional utvikling: rapport fra en forskningskonferanse 
Thor Ola Engen (red.) 

Rapport 7/2002 
Å finne veien i en jungel av klikk: evaluering av Puggandplay 
Berit Zachrisen  

Rapport 6/2002 
Vurdering av forsøks- og utviklingsarbeid: rapport om vurdering ved Nes ungdomsskole 
Ola Johan Sjøbakken  

Rapport 5/2002 
Undersøkelser i Flisavassdraget 
Roar Borgerås og Olav Berge 

Rapport 4/2002 
Fiskebestanden i Savalen: prøvefiskerapport 2000-2001 
Olav Berge og Pål Adolfsen  

Rapport 3/2002 
Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2002 
Thomas Cottis (red.)  

Rapport 2/2002  
Psykososialt arbeidsmiljø på tre servicekontor i offentlig sektor: hvordan opplever medarbeiderne sin yrkeshverdag? 
Therese Egeland Sverdrup 

Rapport 1/2002 
Integrering - sprik mellom intensjon og realitet? Evaluering av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo: rapport 1 
Tove Skoug og Sigrun Sand  
 

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 4/2002  
Developing consumer citizenship: conference report Hamar, 20-23 April 2002 and project progress report 
Victoria W. Thoresen (ed.) 

Oppdragsrapport 2/2002 
Ulv i Skandinavia. Statusrapport for vinteren 2001-2002 
Petter Wabakken, Åke Aronson, Håkan Sand, Ole Knut Steinset og Ilpo Kojola  

Oppdragsrapport 1/2002 
GPS på ulv og storfe i utmark : ekstraordinært tilsyn og foreløpige erfaringer 
Barbara Zimmermann, Petter Wabakken og Michael Dötterer  

Notater

Notat 6/2002 
Bred medvirkning for regional utvikling - forprosjekt til "Verdiskaping 2010" i Innlandet høsten 2001 
Tore Hafting 

Notat 5/2002 
Lutvann-undersøkelsen: en case-studie om uteskolens didaktikk: prosjektbeskrivelse - teorigrunnlag 
Arne N. Jordet  

Notat 4/2002 
Prosjekt praksisbarnehage: erfaringer med teamarbeid 
Randi Taarud  

Notat 3/2002 
Mellom organisering og improvisering innen fotballen 
Tor Helge Pedersen  

Notat 2/2002  
Punktpraksis: er det noe for oss? 
Siri Hopland 

Notat 1/2002  
Blikk på hode og hatt 
Walborg Fjeldstad  

Informasjonsrapporter

Informasjonsrapport 4/2002 
Verdiskaping i Innlandet: forskning og utvikling gjennom partnerskap og bred medvirkning 2002-2010 
Norsk intstitutt for by- og regionsforskning, Østlandsforskning, Høgskolen i Hedmark - ØSIR 

Informasjonsrapport 3/2002 
Sluttrapport fra prosjekt ”Kompetansetjeneste” 
Klaus Jøran Tollan, Anne Myrtrøen, Alexander Sundli 

Informasjonsrapport 2/2002 
Bruksanvisning for TestPilot v3 
Dizdar, Haris 

Informasjonsrapport 1/2002 
Interesse for verdiskapning 2010: en kartleggingsundersøkelse til bedrifter i Hedmark og Oppland 
Sigrun Odden