Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2001

Rapporter Oppdragsrapporter Notater

Rapporter

Rapport 13/2001 
Vi går ombord. Research-rapport om innføringen av fjernsynet 1959-69 
Mona Vaagan  

Rapport 12/2001 
På Hamar med norsk. Rapport fra konferansen "Norsk på ungdomstrinnet", 18.-19. januar 2001. Del II: Litteratur og språk 
Lise Iversen Kulbrandstad og Gunvor Sjølie (red.) 

Rapport 11/2001 
På Hamar med norsk. Rapport fra konferansen "Norsk på ungdomstrinnet", 18.-19. januar 2001. Del I: Skriving og lesing 
Lise Iversen Kulbrandstad og Gunvor Sjølie (red.)  

Rapport 10/2001 
Psykososialt perspektiv på lidelse. Dokumentasjon fra forskningskonferanse innen UNISKA nettverket 
Jan Kåre Hummelvoll, Arild Granerud, Elisabeth Severinsson (red.)  

Rapport 9/2001  
"Ut og lær". Studentevaluering av årstrinnsprofil 3. studieår, allmennlærerutdanningen i Elverum 
Arne N. Jordet 

Rapport 8/2001 
Martyrenes belønning. Åp 20:4-6 fortolket 
Olav Hovdelien  

Rapport 7/2001 
Cash, crops and cattle. A study of rural livelihoods in Botswana 
Gerd Wikan  

Rapport 6/2001 
Handlingsorientert forskningssamarbeid i akuttpsykiatrien 
Jan Kåre Hummelvoll  

Rapport 5/2001 
Ekstern og intern vurdering i skolesystemet i Nederland. Et komparativt perspektiv 
Ola Johan Sjøbakken 

Rapport 4/2001 
"Som en livbøye i et opprørt hav..." Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring 
Jan Stensland Holte  

Rapport 3/2001 
Om å møte mennesker med manisk lidelse - en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrien 
Jan Kåre Hummelvoll, Anne-Sofie Yri Sunde og Elisabeth Severinsson  

Rapport 2/2001 
Fra ulltråder til hyperlenker: rapport fra prosjektet "Hypertekst på ungdomstrinnet" 
Lars Anders Kulbrandstad 

Rapport 1/2001  
"Hører de ikke hva vi sier?" En studie om samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern 
Harald Holst 

Oppdragsrapporter 

Oppdragsrapport 2/2001 
Varg i Skandinavien. Statusrapport för vintern 2000/2001 
Åke Aronson, Petter Wabakken, Håkan Sand, Ole Knut Steinset og Ilpo Kojola  

Oppdragsrapport 1/2001 
Ulv i Skandinavia. Statusrapport for vinteren 2000-2001 
Petter Wabakken, Åke Aronson, Håkan Sand, Ole Knut Steinset og Ilpo Kojola  

Notater

Notat 6/2001 
Fangsteffektivitet ved utfisking med garn i sju bestander av abbor og mort i Hedmark, Norge og Jämtland, Sverige 
Arne Linløkken og Per Arne Holt Seeland  

Notat 5/2001  
Vurdering av ClassFronter 
Berit Zachrisen 

Notat 4/2001 
Handelslekkasje fra Rendalen. Undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner 
Haris Dizdar  

Notat 3/2001 
Handelslekkasje fra Stor-Elvdal. Undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner 
Haris Dizdar  

Notat 2/2001 
Senterstruktur og tjenester. Notater i utvalg 2000 
Kristian Aasbrenn  

Notat 1/2001  
Kompromisset, politisk løsning uten legitimitet? 
Knut Gabrielsen