Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2000

Rapporter | Oppdragsrapporter | Notater

Rapporter

Rapport 12/2000
Lesing på papir og skjerm
Lise Iversen Kulbrandstad 

Rapport 11/2000
Konfeksjon eller skreddersøm? Et studium i voksenpedagogikk 
Ola Johan Sjøbakken  

Rapport 10/2000
Med plikt til å tie. Yrkesetikk og taushetsplikt i førskolelærerrollen 
Liv Susanne Bugge  

Rapport 9/2000
Kommunikasjon, informasjon og etikk 
Knut Gabrielsen  

Rapport 8/2000  
Forutsetninger for valid vurdering av sykepleierstudenters sykepleiekompetanse ved frikjøp av praksisveiledere
Steinar Amundsen og Jette Foss 

Rapport 7/2000
Økologisk landbruk - innovasjon 2000
Thomas Cottis (red.)  

Rapport 6/2000
Når leken blir skolemoden
Berit Zachrisen  

Rapport 5/2000
Ideologi og identitet. Idékritisk kommentar og bidrag til evalueringen av skolens idègrunnlag og faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Olav Valen-Sendstad  

Rapport 4/2000 
Strandflatens dannelse - kystlandskapet som spiser seg inn i landblokken
Terje Motrøen 

Rapport 3/2000 
Om å møte mennesker med manisk lidelse - en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrien
Jan Kåre Hummelvoll, Anne-Sofie Yri Sunde og Elisabeth Severinsson 

Rapport 2/2000
Unge lesere - fire artikler
Lise Iversen Kulbrandstad  

Rapport 1/2000
Tekst og tone på Internett
Petter Dyndahl, Hroar Klempe og Lars Anders Kulbrandstad (red.)   

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 2/2000
Varg i Skandinavien. Statusrapport för vintern 1999-2000
Åke Aronson, Petter Wabakken, Håkan Sand, Ole Knut Steinset og Ilpo Kojola  

Oppdragsrapport 1/2000
Ulv i Skandinavia. Statusrapport for vinteren 1999-2000
Åke Aronson, Petter Wabakken, Håkan Sand, Ole Knut Steinset og Ilpo Kojola  

Notater

Notat 6/2000
Brukerundersøkelse i Løten kommune
Ole Ragnar Langen  

Notat 5/2000
Lokaldemokrati i krise?
Mona Strand  

Notat 4/2000 
Navngivning av auditorier på Rena. Noen biografiske opplysninger
Jon Lundesgaard 

Notat 3/2000
Evaluering av ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen
Joar Aasen  

Notat 2/2000
Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
Jan Stensland Holte 

Notat 1/2000
Statlige overføringer til kommunesektoren
Ole Ragnar Langen