Language: NOR | ENG

Skriftserien 2017

Oppdragsrapporter 2017

Oppdragsrapport 5/2017
Registrering av salamanderforekomster i Hamar og Stange kommuner 2015-2017: Med vekt på forekomster i kunstig gravde dammer
Arne N Linløkken

Oppdragsrapport 4/2017
Fiskebestanden i Søndre Rena: Bestandsregistrering av ørret og gjedde 2007–2015
Olav Berge

Oppdragsrapport 3/2017
Bruk av kandidatundersøkelser
Bjørn Berg og Hege Knudsmoen

Oppdragsrapport 2/2017
Ulv som skadegjører på bufe, tamrein og hund i Norge: skadehistorikk og skadepotensiale i forhold til ulvens spredningsmønster
Petter Wabakken, Erling Maartmann, Ane Eriksen, Barbara Zimmermann, Øystein Flagstad, Olof Liberg, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Oppdragsrapport 1/2017
Atferdsstudier på ulv i Slettås- og Osdalsreviret: Foreløpige resultater fra feltperioden januar–februar 2017
Barbara Zimmermann, Petter Wabakken, Ane Eriksen, Erling Maartmann, Frode Holen, Espen R. Dahl, Kristoffer Nordli, Malin Teräväinen, Boris Fuchs, Ingvild B. Svarstad, Øyvind Fredriksson, Håkan Sand, Camilla Wikenros