Language: NOR | ENG

Skriftserien 2016

Oppdragsrapporter 2016

Oppdragsrapport 4/2016
Sidevassdrag til Glomma mellom Kongsvinger og Høyegga
Kåre Sandklev
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 3/2016
Erverv av landbrukseiendommer – eiendomsstruktur og mulige konsekvenser av endringer i konsesjonsreglementet
Tor Arnesen og Erik Mønness
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 2/2016
Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen
Marius Kjønsberg, Ole A Bakmann og Simen Pedersen
Kun elektronisk

Oppdragsrapport 1/2016
Tilfredshetsundersøkelsen 2016 og 10 år med undersøkelsen 2007-2016
Harry P. Andreassen