Language: NOR | ENG

Skriftseriene Hedmark

Oppdragsrapporter 2018

Oppdragsrapport 6/2018
Kultur for læring i skolen: Hedmark:  Rapport fra kartleggingsundersøkelsen T1
Thomas Nordahl, Niels Egelund, Sigrid Nordahl og Anne-Karin Sunnevåg

Oppdragsrapport 5/2018
Sidevassdrag til Glomma (Åsta, Hovda, Søkkunda, Imsa og Trya): Betydning som gyte- og oppvekstområde for glommafisk. Klassifisering av kvalitetselement fisk etter vannforskriften
Frode Næstad

Oppdragsrapport 4/2018
Prøvefiske Lomnessjøen: 14.–16. august 2017
Frode Næstad

Oppdragsrapport 3/2018
Ulv og utmarksressurser: Økonomiske konsekvenser av ulv på inntekter fra småviltjakt
Simen Pedersen, Per Angelstam, Michael AD Ferguson, Petter Wabakken og Torstein Storaas

Oppdragsrapport 2/2018
Kultur for læring i barnehagen: Resultater fra kartleggingsundersøkelser T1
Anne-Karin Sunnevåg, Thomas Nordahl og Sigrid Øyen Nordahl

Oppdragsrapport 1/2018
Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn)
Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Lars Bjørke & Vidar Hammer Brattli